Kveeni Suomi Festivaali

Laster Arrangementer

Språkkafé for nybegynnere på Vinnelys

Lokallaget i Nordreisa startet et språkkafé-prosjekt som FN partner i The International Year of Indigenous Languages 2019.

Vi starter opp med et nybegynner kurs med Bente Imerslunds lærebok «Ymmärrän» som rettesnor. Bente Imerslund var i flere tiår finsklærer på Nordreisa (Nord Troms) videregående skole, og det har vært naturlig for oss å benytte oss av vår «egen» bok.

På språkkafeene synger vi i tillegg en del sanger. Sang er et av de pedagogiske hjelpemidlene som vår entusiastiske lærer Asveig Hasselberg benytter seg av.

Kvensk og finske har vært et levende språk i Nordreisa og omegn så lenge det har bodd folk her. Opp gjennom årene har det oppstått egne ord i området og en viktig del av språkkafeene er å bruke og dokumentere disse.

På grunn av koronasituasjonen ble oppstarten av kafeene utsatt. Høsten 2020 og våren 2021 tar vi igjen det tapte og det vil bli gjennomført språkkafeer stort sett hver fredag opp mot jul.

Språkkafeene er i 2020 finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Troms og Finnmark fylkeskommune

Del denne på:

Gå til toppen