Tervetuloa

Kveenin ja Ruijan Suomalaisten

Mailmaan

Arrangement – Aktiviteter

Bli medlem tommel

Bli medlem i 2023

31. desember 2022 - 1. januar 2024

Ytringer – informasjon – Nyheter

  • Skuffelsen

SKUFFELSEN

Skyggerapporten «Skuffelsen» til Sannhets- og forsoningskommisjonen

Kvensk Finsk Riksforbund har skrevet en skyggerapport til sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport. Skyggerapporter er en metode for å komme med supplerende info [Les mer]

Kiirunan kokous 2022

Det nordiske kvensamarbeidet

Kvener, kväner, lantalaiset og finner samles i en felles nordisk organisasjon som heter Kveenimaa-yhistys / Kvenlands-förbundet. Kvensk Finsk Riksforbund har ordføreransvaret for Norge hver tredje gang.

Kielimestarit

Den internasjonale finske skrive-konkurransen

Hvert år arrangerer vi en skrive-konkurranse. I 2021 deltok forfattere fra Sverige, Russland, Finland, og Norge. Det ble skrevet på karelskfinsk, meänkieli, og finsk.

Verdenskongress

Den finsk-ugriske verdens-kongress

Kvensk Finsk Riksforbund organiserer sammen med sine nordiske forbundsfeller i Kveenimaa-yhistys kvenenes deltakelse i Den finsk-ugriske verdenskongress. Den VIII kongressen ble avholdt i 2021 i Tartu, Estland som et hybrid arrangement på grunn av koronaen.

Eldre ytringer – informasjon – nyheter

. . .

HISTORIE

Tre eksempler fra Den kvenskfinske folkehistorien

Klikk på bildet – finn ut mer!

Bjørnar Seppola beretter om Kvenfolkets dag

.   .   .

Kvensk Finsk Studentnettverk

KVENSK FINSK STUDENTNETTVERK

Et utvekslingsår

Statens lånekasse for utdanning gir stipend til elever som tar et år i utlandet i 2. klasse på videregående skole. AFS og Youth For Understanding har program som inkluderer et skoleår i Finland. Vi hjelper også til i disse ordningene. Vi har åpnet opp for stipend til et slikt år.

Nordjobb

En ypperlig anledning til å praktisere det finske språket er å skaffe seg et sesongarbeid i Finland. Sommer som vinter. Ordningen administreres av Foreningen Norden. Vi hjelper de som ønsker å benytte seg av denne muligheten. Stipend kan vurderes.

Suomen apuraha

Hvert år gir vi stipend til skoleelever som har finsk (finsk, kvensk, eller meänkieli) i fagkretsen. Elever i 10. klasse på ungdomsskolen og elever på videregående skole (1. 2. og 3. årstrinn) kan søke hvert skoleår. Stipendene er henholdsvis kr. 1.500,- og kr. 3.500,-.

Fremtiden er GRØNN!

Norden = Det skandinaviske og det finsk-ugriske

Det nordiske samarbeidet må også inkludere det finske. I både Sverige og Norge har det vært et stort antall finsktalende gjennom alle tider.

Det vakre språket

Det vakre språket – på grunn av sin oppbygging er kvensk og finsk språk veldig godt egnet for kunstnerisk uttrykk.

Kvener og norskfinner er likeverdige med samene

Myndighetenes positive diskriminering av det samiske er folkerettsstridig når den over tid blir en voldsom forskjellsbehandling av likeverdige folkegrupper.

.   .   .

Del denne på:

Vi er støttet av:

Kulturrådet