IDENTITET

Kvenske og finske lokalforeninger

Det finske og kvenske språket er en viktig identitetsmarkør for kvener / norskfinner / sjøfinner og andre finner.

Det er fire identitetsmarkører for enhver folkegruppe:

  • Språket
  • Historien
  • Musikken
  • Form/farge

Foreløpige identitetsmarkører på kvenfinn.no

Kvensk/finsk folkemusikk

Det vakre språket – finsk/kvensk

Kvensk/finsk båt og kyst

Historie er et spesielt satsingsområde for Kvensk Finsk Riksforbund slik at vi har dedikert en egen meny på nettsidene til dette temaet:

Historie

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Del denne på:

Kvensk Finsk Riksforbund logo