1948 – DAGENS HISTORIE

Kvensk/norskfinsk oppvåkning

Kvener/norskfinner begynner å mobilisere for å bevare sitt språk og sin kultur.

De aller siste hendelsene – historiske og trivielle – vil her bli dokumentert.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Hvordan Kvenflagget kom til

Kvenske og finske lokalforeninger

Kiruna 16. mars 2013

Etter opprettelsen av kvenfolkets dag – 16. mars – ble det behov for å ha et eget kvensk flagg. Men i alt det vi gjennomgikk av historisk materiale kunne vi ikke finne at Kveenimaa fra gammelt av har hatt et eget flagg, men det hadde heller ikke Norge hatt.

Det norske flagget ble tegnet av Stortingsmann Meltzer i 1821 og vedtatt av Stortinget, og da kunne vel også vi tegne oss et flagg selv og vedta det. Vi lyste ut en tegnekonkurranse, fikk inn mer enn 20 forslag, involverte medlemmene i en avstemning som gav 124 svar. Det nåværende flagget, tegnet av Bengt Johansson-Kyrö fra Jukkasjärvi, vant konkurransen.

Flagget var ferdig i 2007, men det ble ikke offisielt vedtatt før 10. oktober i 2009. Dette fordi vi ville ha med oss Norske Kveners Forbund og STRT Torniolaksolaiset, men flagget møtte motstand. Mange mente det var unødvendig med flagg, at vi konkurrerte med samene, at kvendagen var unødvendig, at birkarlene ikke var kvener, osv. Det vokste fram en motstand mot Kvendagen og Kvenflagget både i Norge og Sverige, noe som sinket arbeidet med å innarbeide flagget og dagen.

Tornedalingene vedtok et alternativt flagg og Norske Kveners Forbund utredet også et alternativt flagg og en alternativ begrunnelse for dagen. Kvendagen og Kvenflaget ble derfor i de første årene noe som Kvensk Finsk Riksforbund holdt på med på sine møter. Samtidig begynte flere private å kjøpe flagget og ta det i bruk på 16. mars. Det fylte øyensynlig et folkelig behov.

Offisielt flagg

I 2013 bestemte Kvensk Finsk Riksforbund seg for å få gjort noe med den fastlåste situasjonen og kontaktet ordføreren i Kiruna. Kiruna Kommune ble derfor den første kommune på Nordkalotten som heiste Kvenflagget på et offisielt sted, nemlig på Kiruna Rådhus den 13.mars 2013. Vi ba etter det våre medlemmer om å ta kontakt med sine kommuner slik at flere kommuner kunne komme etter. Men i Norge var motstanden mot Kvenflagget stor, slik at det gikk 4 år før Storfjord Kommune, som den første kommune i Norge heiste Kvenflagget den 16. mars 2017.

Motstand gav Kvenflagget vind i seilene

Den offentlige heisinga på flaggstanga til Storfjord rådhus 16. mars 2017 førte imidlertid til at flaggsaka kom inn i en fase med aktiv offentlig debatt.

Sameradioen laget reportasje om kvendagen og kvenflagget og mente flaggheisingen var ulovlig. Vi forsvarte oss offentlig i pressen og opplevde en storm av solidaritet. Det ble en enorm etterspørsel etter Kvenflagget. NKF vedtok en måned senere å støtte vårt Kvenflagg. Kommuner og ordførere rundt om gjorde det samme. Året etter vaiet Kvenflagget på rådhusene i en rekke kommuner i Troms og Finnmark. Statsministeren og regjeringen sendte hilsninger, og i 2020 er Kvendagen den 16. mars blitt en naturlig markeringsdag i kommuner hvor det bor kvener og Kvenflagget er i bruk over hele landet.

Selv på Oslo Rådhus heiste man et 4 meter langt Kvenflagg den 16. mars 2020. Kvenflagget er nå på få år innarbeid som en naturlig del av norsk og svensk kultur.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Denne siden vil bli oppdatert etterhvert som historien utvikler seg.

Historieinteressert 2 bilder

Del denne på:

Kvensk Finsk Riksforbund logo
Historia - historie