Bli medlem i dag!

Den kvenskfinske folkehistorien

Del denne på:

Meld deg inn ved å fylle ut dette enkle skjemaet

  Jeg/vi vil bli medlem av:

  Guovdageaidnu Karasjohka suoma-sami lihtuHammerfest kvensk-finsk foreningInnlandet kvensk-finsk foreningKVENSK/FINSK KYSTLAGKVENSK FINSK RIKSFORBUNDKVENSK FINSK STUDENTNETTVERKLille-Finland forening (Bugøynes/Sør-Varanger)Lyngen kvensk-finsk foreningNordland kvensk-finsk foreningNordreisa kvensk-finsk foreningOslo kvensk-finsk foreningSkibotn kven- og finneforeningTrøndelag kvensk-finsk forening

  Jeg/vi ønsker å få tilsendt medlemsbevis for følgende type kontingent:

  Enkeltmedlemskap - kr. 100,-Ungdom/student (15 - 35 år) medlemskap - kr. 50,-Familiemedlemskap for de over 15 år - kr. 150,-Honnørmedlemskap - kr. 50,-Familiehonnørmedlemskap - kr. 75,-

  Les mer!

  Kvenske og finske lokalforeninger

  Formålsparagrafen

  KFRs formål er å fremme kvensk, finsk, norskfinsk, sjøfinsk, skogfinsk og annen finsk-ugrisk kultur, historie, religion, samfunnsliv, næringsvirksomhet, og rettigheter med utgangspunkt i individet, familien, og lokale miljøer.

  Likeledes kan KFR fremme finsk, kvensk, meän kieli, karelsk finsk og andre finsk-ugriske språk.

  KFR skal forske frem viten, og publisere kunnskap og nyheter om kvenske/finske forhold.

  KFR skal jobbe for at menneskerettighetene og lignende blir ivaretatt. KFR arbeider for likeverd og lik rett på alle områder. KFR er i mot forskjellsbehandling på etnisk grunnlag.

  KFR arbeider for at det skal gis kvenskfinske tilbud til alle generasjoner, som folk kan identifisere seg med, benytte seg av, og ha nytte av i uoverskuelig fremtid.

  Bli medlem i et av våre lokallag eller i forbundet!

  Vi skal sørge for at det finnes kvenske og finske tilbud til alle generasjoner, som folk kan identifisere seg med, benytte seg av, og ha nytte av i uoverskuelig fremtid.

  Når du eller din slekt er en del av en berikende kultur med et vakkert språk

  Kvensk Finsk Riksforbund ønsker å fokusere på det vi har felles, det som forener oss, og at vi må kjempe sammen for å ta vare på kulturen, språket og de kvenske/finske næringslivsmulighetene. Vi ønsker spesielt å bidra mot enhver splitt-og-hersk effekt som oppstår når norske myndigheter ikke klarer å få til en helhetlig politikk som vitaliserer og respekterer alle delkulturer og folkegrupper. Likeverd mellom kvenske/finske, samiske og andre folkegrupper er et grunnleggende prinsipp.

  Enkeltmedlemskap koster kr. 100,-. Familiemedlemskap koster kr. 150,-. Student-/ungdomsmedlemskap koster kr. 50,-. Honnørmedlemskap koster kr. 50,-. Honnørfamiliemedlemskap koster kr. 75,-. Ved familiemedlemskap er det ønskelig at dere navngir personmedlemmer over 15 år som vil inngå i familiemedlemskapet. Vi trenger fødselsdato dag/mnd/år på alle i familien over 15 år. Vi trenger navn, adresse, epost og telefonnummer til minst en i familien.

  Driftsstøtten fra staten er basert på antall medlemmer. Alle medlemmer i familien din og person-medlemmer teller likt. Jo flere medlemmer, jo mer midler til restaurerings-, slektsforsknings-, bok-, historie-, språk-, stedsnavnsprosjekt, rettighetskamp eller annet som du ønsker å holde på med.

  Lokallag / LANDSDEKKENDE Kontonummer Vipps
  Guovdageaidnu Karasjohka suoma-sami lihtu (Kautokeino og Karasjok) 1506.28.99120 601926
  Hammerfest kvensk-finsk forening 1506.65.15017 708651
  Innlandet kvensk-finsk forening 1506.83.15163 772846
  KVENSK/FINSK KYSTLAG (hele landet) Egne satser
  KVENSK FINSK RIKSFORBUND (hele landet) 4740.12.90083 622388
  KVENSK FINSK STUDENTNETTVERK (hele landet) 1506.48.38854 627933
  Lille-Finland forening (Bugøynes/Sør-Varanger) 1506.35.44733 601925
  Lyngen kvensk-finsk forening 1506.29.40856 601856
  Nordland kvensk-finsk forening 1506.67.84093 705656
  Nordreisa kvensk-finsk forening 1506.17.39812 546728
  Oslo kvensk-finsk forening 1506.35.44571 601858
  Skibotn kven- og finneforening 4509.35.78221 853580
  Trøndelag kvensk-finsk forening 1506.67.84085 705255
  Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

  Ta kontakt for å gi eller få mer informasjon:

  Styreleder i riksforbundet: Bjørnar Seppola, bjseppola (at) hotmail.com, +47 951 81 732

  Styreleder i studentnettverk: Tobias Eriksen, nuori (at) kvenfinn.no, +47 405 43 649

  Generalsekretær/medlemsregistrering: Rune Bjerkli, kvenfinn (at) gmail.com, +47 901 444 67

  For de som vil bli bedre kjent med sin sisu

  Kvenske og finske lokalforeninger

  Del denne på:

  Kvensk Finsk Riksforbund logo
  Kvensk Finsk Riksforbund reiseregning