Bli medlem i dag!

Kvenske og finske lokalforeninger

Meld deg inn ved å fylle ut dette enkle skjemaet

  Jeg/vi vil bli medlem av:
  Nordreisa kvensk-finsk foreningLille-Finland forening (Bugøynes/Sør-VarangerLyngen kvensk-finsk foreningNorsk-, Skog-, Sjøfinsk-, og Kvenforening (Oslo og omegn)Skibotn kven og finneforeningGuovdageaidnu Karasjohka suoma-sami lihtuKVENSK FINSK STUDENTNETTVERKKVENSK FINSK RIKSFORBUND

  Jeg/vi ønsker å få tilsendt medlemsbevis for følgende type kontingent:
  Enkeltmedlemskap - kr. 100,-Ungdom/student (15 - 35 år) medlemskap - kr. 50,-Familiemedlemskap for de over 15 år - kr. 150,-Honnørmedlemskap - kr. 50,-

  Les mer!

  Kvenske og finske lokalforeninger

  Formålsparagrafen

  Forbundets formål er å utforske og overvåke Kvenlandets kultur, historie, bosetningshistorie, språk og rettigheter, hvorav sistnevnte også omfatter anerkjennelse av og styrking av eiendomsrett og bruksrett til land, naturressurser og vann.

  Forbundet forsøker å nå sitt mål gjennom å fremme og klarlegge kvenenes slektsforhold, historie, bosetningshistorie og nedarvede rettigheter for medlemmene, for andre som bor i området og for myndighetene. Informasjon frambringes gjennom forskning og innsamling av informasjon.

  Forbundet tar standpunkt og gir uttalelser om saker som berører forbundets virksomhet og kvenenes situasjon i Norge.

  Forbundet skal fremme kvensk, finsk og meänkieli i Norge. Forbundets medlemmer skal aktivt arbeide med å lære seg og forbedre sine ferdigheter i språket. De som velges til å representere forbundet utad, skal som hovedregel kunne språket.

  Bli medlem i et av våre lokallag eller i forbundet!

  Vi skal sørge for at det finnes kvenske og finske tilbud til alle generasjoner, som folk kan identifisere seg med, benytte seg av, og ha nytte av i uoverskuelig fremtid.

  Når du eller din slekt er en del av en berikende kultur med et vakkert språk

  Kvensk Finsk Riksforbund ønsker å fokusere på det vi har felles, det som forener oss, og at vi må kjempe sammen for å ta vare på kulturen, språket og de kvenske/finske næringslivsmulighetene. Vi ønsker spesielt å bidra mot enhver splitt-og-hersk effekt som oppstår når norske myndigheter ikke klarer å få til en helhetlig politikk som vitaliserer og respekterer alle delkulturer og folkegrupper. Likeverd mellom kvenske/finske, samiske og andre folkegrupper er et grunnleggende prinsipp.

  Enkeltmedlemskap koster kr. 100,-. Familiemedlemsskap koster kr. 150,-. Student-/ungdomsmedlemskap koster kr. 50,-. Honnørmedlemskap koster kr. 50,-. Ved familiemedlemskap er det ønskelig at dere navngir personmedlemmer over 15 år som vil inngå i familiemedlemskapet. Vi trenger fødselsdato dag/mnd/år på alle i familien over 15 år. Vi trenger navn, adresse, epost og telefonnummer til minst en i familien.

  Driftsstøtten fra staten er basert på antall medlemmer. Alle medlemmer i familien din og person-medlemmer teller likt. Jo flere medlemmer, jo mer midler til restaurerings-, slektsforsknings-, bok-, historie-, språk-, stedsnavnsprosjekt, rettighetskamp eller annet som du ønsker å holde på med.

  Lokallag / LANDSDEKKENDE Kontonummer Vipps
  Nordreisa kvensk-finsk forening 1506.17.39812 546728
  Guovdageaidnu Karasjohka suoma-sami lihtu (Kautokeino og Karasjok) 1506.28.99120 601926
  Lyngen kvensk-finsk forening 1506.29.40856 601856
  Norsk-, skog-, sjøfinsk- og kvenforening (Oslo & omegn) 1506.35.44571 601858
  Lille-Finland forening (Bugøynes/Sør-Varanger) 1506.35.44733 601925
  Skibotn kven og finneforening 4785.64.16409
  KVENSK FINSK STUDENTNETTVERK (hele landet) 1506.48.38854 627933
  KVENSK FINSK RIKSFORBUND (hele landet) 4740.12.90083 622388
  Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

  Ta kontakt for å gi eller få mer informasjon:

  Styreleder i riksforbundet: Bjørnar Seppola, bjseppola (at) hotmail.com, +47 951 81 732

  Styreleder i studentnettverk: Mathias Sebastian Bergmo, nuori (at) kvenfinn.no, +47 989 94 158

  Generalsekretær/medlemsregistrering: Rune Bjerkli, kvenfinn (at) gmail.com, +47 901 444 67

  For de som vil bli bedre kjent med sin sisu

  Kvensk Finsk Riksforbund logo