18 – 99 Ett godt tips til arbeidsgivere som søker sesongarbeidere

Kvenske og finske lokalforeninger

Nordjobb matcher arbeidssøkende med dine krav og ønsker. Du bestemmer hvem du vil ansette.

Nordjobb har over 30 års erfaring med å formidle jobber på tvers av de nordiske grensene. Når du vender deg til Nordjobb får du kostnadsfri rekrutteringshjelp og i tillegg kan dette være med på å vitalisere det finske og kvenske språket i spesielt Nord-Norge.

Nordjobb arbeider for å øke mobiliteten på det nordiske arbeidsmarkedet og gjennom å delta i programmet bidrar både arbeidsgivere og nordjobbere til mobiliteten over grensene i Norden.

Som arbeidsgiver kan du ha virksomhets- eller en generell interesse i å hyre ungdom fra enten Norge eller Finland.

Kvensk Finsk Riksforbund ønsker at flere ungdommer benytter seg av Nordjobb som et enkelt, viktig og praktisk tiltak for å beherske nordiske språk bedre. Arbeidsplasser i Finland og Norge er en god arena for ungdommer å bli bedre i henholdsvis det finske/kvenske eller det norske/skandinaviske språket. Kvensk Finsk Riksforbund kan være en støttespiller for bedrifter som ser positive ringeffekter av Nordjobb.

Noen praktiske forhold:

  • Alle nordiske statsborgere kan uten problemer ta jobb i et annet nordisk land.
  • Arbeidsgiveren behøver ikke å ordne losji.
  • Nordjobb veileder arbeidstakerne i praktiske spørsmål.

Dere skriver i deres søknad hva slags type arbeid dere ønsker arbeidskraft til, om dere behøver spesielle kvalifikasjoner, og i hvilken periode dere søker arbeidstakere. Nordjobbs ansatte søker deretter i sin kandidatdatabase og finner de best egnede kandidatene i henhold til deres ønsker. Dere logger inn på deres profil og leser de aktuelle kandidatenes søknader og CVer, og bestemmer deretter hvem dere ønsker å ansette. Nordjobb eller dere kontakter den utvalgte, og dere setter opp en arbeidsavtale.

På Nordjobb sine nettsider finner du mer informasjon om praktiske spørsmål. Det er en del fokus på det skandinaviske på nordjobb.org, men programmet inkluderer vel så mange finske (kvenske) muligheter.

Nordjobbs tjenester er gratis. Programmet er ideelt og finansieres hovedsakelig av Nordisk Ministerråd.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Riksforbundet er også interesserte i å komme i kontakt med kvenske / norskfinske / finske patrioter som ønsker å leie ut bolig for nordjobberne. Også disse personene kan ta kontakt med Nordjobb i de landene som er aktuelle.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund
Kvenske og finske lokalforeninger

Rune Bjerkli sprer informasjon om Nordjobb og annen nordisk informasjon sammen med Lisa Fønnebø og Conness Chadwick på et Venner i nord arrangementet i Tromsø.

Del denne på:

Kvensk Finsk Riksforbund logo