800 – 1066 VIKINGTIDEN

Kvenske og finske lokalforeninger

Kvener i Norge i Vikingtiden

Allerede i den første samtidsfortellingen om Nordområdet blir kvener nevnt. Ottar fra Hålogaland kunne berette til Kong Alfred i England rundt år 890 at det var flere finske folkegrupper langs kysten av Nord-Norge og Kolahalvøya. Det viser seg at det finnes utallige krøniker som stadfester en kvensk/finsk tilstedeværelse i vikingtiden i det som i dag er Norge.
Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Finner og kvener i England

Kvenske og finske lokalforeninger

Kirke i Finningham, England

Det var ikke bare skandinaviske vikinger som dro til England, det viser seg at det også var både kvener og finner.

Fra Egils saga kjenner vi til at en konge av Kvenland, Faravid, to år på rad, leide inn Harald Hårfagres lendmann Toralf Kveldulfson med 100 mann for å hjelpe til i en krig mot karelerne.

Mindre kjent er det i Norge at danske/norske vikingkonger leide inn finske og kvenske krigere da de erobret England på 1000-tallet.

I en bok av Thomas William Shore: Origin of the Anglo-Saxon Race. Trykket i England i 1906, opptrykket i 1971 av Kennikat Press legges det fram dokumentasjon for at mer en 100 stedsnavn i de danske vikingers områder viser til finner og kvener.

Eks Cwuenstane ( den kvenske grensestein) er nevnt første gang i et charter fra 975, og Cwenena-broc (kvenbekken) har vært grense for et område tildelt kvenene etter erobringen av England. Likeledes finner man stedsnavn som Finborough og Finningham som viser til finner fra Finland.

Hvorfor denne delen av vikinghistorien har aldri vært oversatt til norsk kan man jo spekulere på. Den er imidlertid kjent i England.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Vikingtiden vil bli oppdatert.

Historieinteressert 2 bilder

Del denne på:

Kvensk Finsk Riksforbund logo
Historia - historie