Kampsaker for Kvensk Finsk Riksforbund

Norden = Fennoskandia – det finske og skandinaviske

Det nordiske samarbeidet må også inkludere det finske. I både Sverige og Norge har det vært et stort antall finsktalende gjennom alle tider.

Kvener/finner er likeverdige med samene

Myndighetenes positive diskriminering av det samiske er folkerettsstridig når den over tid blir en voldsom forskjellsbehandling av likeverdige folkegrupper.

Det vakre språket

Det vakre språket – på grunn av sin oppbygging er finsk språk veldig godt egnet for kunstnerisk uttrykk.

Del denne på: