HISTORIE

Tjæremile var en viktig inntektskilde for kvener og finner. Her er hundre år gamle klipp fra Nordreisa.

Historisk oppdeling

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund
Historieinteressert 2 bilder
Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Del denne på:

Kvensk Finsk Riksforbund logo
Historia - historie