HISTORIE

Tjæremile var en viktig inntektskilde for kvener og finner. Her er hundre år gamle klipp fra Nordreisa.

Historisk oppdeling

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund
Kvensk Finsk Riksforbund logo