Thomas von Westen (1682 – 1727) sine dagbøker

Thomas von Westen

Bjørnar Seppola viser til Hans Hammonds utgivelse av dagbøkene etter Thomas von Westen. Her står det at lapper og finner er to forskjellige etniske grupper, og ikke det vi i dager samler i folkegruppen samer.

Del denne på:

Sjøfinnene på kysten av Nord-Norge har av enkelte historikere påstått å ha vært samer, alle sammen. Men dette stemmer ikke med kildene vi har. En viktig kilde er dagbøkene etter Thomas von Westen. Han var den første som startet misjonsvirksomhet blant lapper og finner. Han gjorde sin første misjonsreise så tidlig som i 1716. Han ble i sin samtid kalt lappenes og finnenes apostel.

Av Bjørnar Seppola

Ovafor ser vi tittelbladet til Hammonds utgivelse av dagbøkene etter Thomas von Westen. Det går helt klart fram at Nord-Norge i tillegg til den norske befolkning hadde både en samisk og finsk befolkning. Boka har også med en redegjøring for hva som menes med finner:

Thomas von Westen

«Ved Finner forstaaer jeg ingen andre her end de egentlig saakaldte Finner, der beboe Stor=Hertugdømmet Finland, og staae under den svenske Krone, saa og de der beboe Finmarken i Norge og ære det danske Scepter.»

Klarere kan det neppe sies. Finnene i Finnmark er av samme slag som de som bebor Finland og står under den svensk krone. De finner som holder til i Finnmark er de samme, men de ærer det danske septer.

Sommeren 1716 reiste von Westen nordover for å begynne misjonsarbeidet. I begynnelsen av juli 1716 steg han i land i Vadsø, samlet finnene i kirken for å eksaminere dem om deres kunnskaper om troen og for å lære dem om den rette tro. Westen var pietist og nidkjær i sin tjeneste som misjonær. Han har med seg finske bøker, kjøpt i Sverige. Det går klart fram at disse finske bøker er anvendelig i hans kontakt med finner på hele reisen, noe som i sin tur viser at sjøfinnene var finner.

Bibler i Norden

En tidslinje som viser når biblene i Norden ble oversatt

Fra Vadsø reiste han så fra bygd til bygd nedover kysten og kom til Trondheim langt uti oktober. På denne første reisen møtte han ikke lapper i det hele tatt. De var færre i antall enn finnene, og de oppholdt seg på fjellene.

Han fikk imidlertid høre mange fortellinger om lappene og deres skikker, selv om han ikke traff noen av dem. Fortellingene oppfattet han slik at lappene levde i hedenskap. Han ønsket å komme i kontakt med dem.  Han kom i kontakt med ett par personer som kunne lappisk. En av dem var Isaac Olsen, som ble med ham til Trondheim, for å hjelpe Tomas von Westen med å lære om lappene (samene) og deres språk.

Bibler i Norden

Del denne på:

Kvensk Finsk Riksforbund logo
Historia
Medlem