Kvensk Finsk Riksforbund

Kvenske og finske lokalforeninger

Del denne på:

Formålsparagrafen

KFRs formål er å fremme kvensk, finsk, norskfinsk, sjøfinsk, skogfinsk og annen finsk-ugrisk kultur, historie, religion, samfunnsliv, næringsvirksomhet, og rettigheter med utgangspunkt i individet, familien, og lokale miljøer.

Likeledes kan KFR fremme finsk, kvensk, meän kieli, karelsk finsk og andre finsk-ugriske språk.

KFR skal forske frem viten, og publisere kunnskap og nyheter om kvenske/finske forhold.

KFR skal jobbe for at menneskerettighetene og lignende blir ivaretatt. KFR arbeider for likeverd og lik rett på alle områder. KFR er i mot forskjellsbehandling på etnisk grunnlag.

KFR arbeider for at det skal gis kvenskfinske tilbud til alle generasjoner, som folk kan identifisere seg med, benytte seg av, og ha nytte av i uoverskuelig fremtid.

Misjon, målsetting og prinsipp

Vi skal sørge for at det finnes kvenske og finske tilbud til alle generasjoner, som folk kan identifisere seg med, benytte seg av, og ha nytte av i uoverskuelig fremtid.

Når du eller din slekt er en del av en berikende kultur med et vakkert språk

Kvensk Finsk Riksforbund ønsker å fokusere på det vi har felles, det som forener oss, og at vi må kjempe sammen for å ta vare på kulturen, språket og de kvenske/finske næringslivsmulighetene. Vi ønsker spesielt å bidra mot enhver splitt-og-hersk effekt som oppstår når norske myndigheter ikke klarer å få til en helhetlig politikk som vitaliserer og respekterer alle delkulturer og folkegrupper. Likeverd mellom kvenske/finske, samiske og andre folkegrupper er et grunnleggende prinsipp.

Demokrati og handling

Driftsstøtten fra staten er basert på antall medlemmer. Alle medlemmer i familien din og person-medlemmer teller likt. Jo flere medlemmer, jo mer midler til restaurerings-, slektsforsknings-, bok-, historie-, språk-, stedsnavnsprosjekt, rettighetskamp eller annet som du ønsker å holde på med.

Lokallag, studentnettverk og riksforbund

Lokalt engasjement, fremtidsrettet arbeid, og politisk kamp.

Enkeltmedlemskap koster kr. 100,-. Familiemedlemsskap koster kr. 150,-. Student-/ungdomsmedlemskap koster kr. 50,-. Honnørmedlemskap koster kr. 50,-. Familiehonnørmedlemskap koster kr. 75,-. Ved familiemedlemskap er det ønskelig at dere navngir personmedlemmer over 15 år som vil inngå i familiemedlemskapet. Vi trenger fødselsdato dag/mnd/år på alle i familien over 15 år. Vi trenger navn, adresse, epost og telefonnummer til minst en i familien.

Påmeldingsskjema lenger ned, eller på medlemregistrering.

Lokallag / LANDSDEKKENDE Kontonummer Vipps
Guovdageaidnu Karasjohka suoma-sami lihtu (Kautokeino og Karasjok) 1506.28.99120 601926
Hammerfest kvensk-finsk forening 1506.65.15017 708651
Innlandet kvensk-finsk forening 1506.83.15163 772846
KVENSK/FINSK KYSTLAG (hele landet) Egne satser
KVENSK FINSK RIKSFORBUND (hele landet) 4740.12.90083 622388
KVENSK FINSK STUDENTNETTVERK (hele landet) 1506.48.38854 627933
Lille-Finland forening (Bugøynes/Sør-Varanger) 1506.35.44733 601925
Lyngen kvensk-finsk forening 1506.29.40856 601856
Nordland kvensk-finsk forening 1506.67.84093 705656
Nordreisa kvensk-finsk forening 1506.17.39812 546728
Oslo kvensk-finsk forening 1506.35.44571 601858
Skibotn kven- og finneforening 4509.35.78221 853580
Trøndelag kvensk-finsk forening 1506.67.84085 705255

Ta kontakt for å gi eller få mer informasjon:

Styreleder i forbundet: Bjørnar Seppola, bjseppola (at) hotmail.com, +47 951 81 732

Styreleder i studentnettverk: Tobias Eriksen, nuori (at) kvenfinn.no, +47 405 43 649

Generalsekretær/medlemsregistrering: Rune Bjerkli, kvenfinn (at) gmail.com, +47 901 444 67

Kvenske og finske lokalforeninger

Meld deg inn ved å fylle ut dette enkle skjemaet

  Jeg/vi vil bli medlem av:

  Guovdageaidnu Karasjohka suoma-sami lihtuHammerfest kvensk-finsk foreningInnlandet kvensk-finsk foreningKVENSK/FINSK KYSTLAGKVENSK FINSK RIKSFORBUNDKVENSK FINSK STUDENTNETTVERKLille-Finland forening (Bugøynes/Sør-Varanger)Lyngen kvensk-finsk foreningNordland kvensk-finsk foreningNordreisa kvensk-finsk foreningOslo kvensk-finsk foreningSkibotn kven- og finneforeningTrøndelag kvensk-finsk forening

  Jeg/vi ønsker å få tilsendt medlemsbevis for følgende type kontingent:

  Enkeltmedlemskap - kr. 100,-Ungdom/student (15 - 35 år) medlemskap - kr. 50,-Familiemedlemskap for de over 15 år - kr. 150,-Honnørmedlemskap - kr. 50,-Familiehonnørmedlemskap - kr. 75,-

  For de som vil bli bedre kjent med sin sisu

  Kvenske og finske lokalforeninger

  Del denne på:

  Kvensk Finsk Riksforbund logo
  Kvensk Finsk Riksforbund reiseregning