Kvensk Finsk Riksforbund

Kvenske og finske lokalforeninger

Formålsparagrafen

Forbundets formål er å utforske og overvåke Kvenlandets kultur, historie, bosetningshistorie, språk og rettigheter, hvorav sistnevnte også omfatter anerkjennelse av og styrking av eiendomsrett og bruksrett til land, naturressurser og vann.

Forbundet forsøker å nå sitt mål gjennom å fremme og klarlegge kvenenes slektsforhold, historie, bosetningshistorie og nedarvede rettigheter for medlemmene, for andre som bor i området og for myndighetene. Informasjon frambringes gjennom forskning og innsamling av informasjon.

Forbundet tar standpunkt og gir uttalelser om saker som berører forbundets virksomhet og kvenenes situasjon i Norge.

Forbundet skal fremme kvensk, finsk og meänkieli i Norge. Forbundets medlemmer skal aktivt arbeide med å lære seg og forbedre sine ferdigheter i språket. De som velges til å representere forbundet utad, skal som hovedregel kunne språket.

Misjon, målsetting og prinsipp

Vi skal sørge for at det finnes kvenske og finske tilbud til alle generasjoner, som folk kan identifisere seg med, benytte seg av, og ha nytte av i uoverskuelig fremtid.

Når du eller din slekt er en del av en berikende kultur med et vakkert språk

Kvensk Finsk Riksforbund ønsker å fokusere på det vi har felles, det som forener oss, og at vi må kjempe sammen for å ta vare på kulturen, språket og de kvenske/finske næringslivsmulighetene. Vi ønsker spesielt å bidra mot enhver splitt-og-hersk effekt som oppstår når norske myndigheter ikke klarer å få til en helhetlig politikk som vitaliserer og respekterer alle delkulturer og folkegrupper. Likeverd mellom kvenske/finske, samiske og andre folkegrupper er et grunnleggende prinsipp.

Demokrati og handling

Driftsstøtten fra staten er basert på antall medlemmer. Alle medlemmer i familien din og person-medlemmer teller likt. Jo flere medlemmer, jo mer midler til restaurerings-, slektsforsknings-, bok-, historie-, språk-, stedsnavnsprosjekt, rettighetskamp eller annet som du ønsker å holde på med.

Lokallag, studentnettverk og riksforbund

Lokalt engasjement, fremtidsrettet arbeid, og politisk kamp.

Enkeltmedlemskap koster kr. 100,-. Familiemedlemsskap koster kr. 150,-. Student-/ungdomsmedlemskap koster kr. 50,-. Honnørmedlemskap koster kr. 50,-. Ved familiemedlemskap er det ønskelig at dere navngir personmedlemmer over 15 år som vil inngå i familiemedlemskapet. Vi trenger fødselsdato dag/mnd/år på alle i familien over 15 år. Vi trenger navn, adresse, epost og telefonnummer til minst en i familien.

Påmeldingsskjema lenger ned, eller på medlemregistrering.

Lokallag / LANDSDEKKENDE Kontonummer Vipps
Nordreisa kvensk-finsk forening 1506.17.39812 546728
Guovdageaidnu Karasjohka suoma-sami lihtu (Kautokeino og Karasjok) 1506.28.99120 601926
Lyngen kvensk-finsk forening 1506.29.40856 601856
Norsk-, skog-, sjøfinsk- og kvenforening (Oslo & omegn) 1506.35.44571 601858
Lille-Finland forening (Bugøynes/Sør-Varanger) 1506.35.44733 601925
Skibotn kven og finneforening 4785.64.16409
KVENSK FINSK STUDENTNETTVERK (hele landet) 1506.48.38854 627933
KVENSK FINSK RIKSFORBUND (hele landet) 4740.12.90083 622388

Ta kontakt for å gi eller få mer informasjon:

Styreleder i forbundet: Bjørnar Seppola, bjseppola (at) hotmail.com, +47 951 81 732

Styreleder i studentnettverk: Mathias Sebastian Bergmo, nuori (at) kvenfinn.no, +47 989 94 158

Sekretær/medlemsregistrering: Rune Bjerkli, kvenfinn (at) gmail.com, +47 901 444 67

Kvenske og finske lokalforeninger

Meld deg inn ved å fylle ut dette enkle skjemaet

  Jeg/vi vil bli medlem av:
  Nordreisa kvensk-finsk foreningLille-Finland forening (Bugøynes/Sør-VarangerLyngen kvensk-finsk foreningNorsk-, Skog-, Sjøfinsk-, og Kvenforening (Oslo og omegn)Skibotn kven og finneforeningGuovdageaidnu Karasjohka suoma-sami lihtuKVENSK FINSK STUDENTNETTVERKKVENSK FINSK RIKSFORBUND

  Jeg/vi ønsker å få tilsendt medlemsbevis for følgende type kontingent:
  Enkeltmedlemskap - kr. 100,-Ungdom/student (15 - 35 år) medlemskap - kr. 50,-Familiemedlemskap for de over 15 år - kr. 150,-Honnørmedlemskap - kr. 50,-

  For de som vil bli bedre kjent med sin sisu

  Kvensk Finsk Riksforbund logo