SUOMEN APURAHA

Suomen apuraha (finsk stipend) for elever i videregående skole og 10. klasse/siste år i ungdomsskolen som har finsk i fagkretsen

Del denne på:

Kvensk Finsk Studentnettverk og Kvensk Finsk Riksforbund gir språkmotiveringsstipend til elever i videregående skole og 10. klasse/siste år på ungdomsskolen som har finsk (finsk, kvensk eller meänkieli) som fag.

Søknadsfrist: NY FRIST 30.april 2024

Søknadene for skoleåret 2023/24 kan sendes inn fra 15.01.24 til 30.04.24. Søknadene blir behandlet i mai. Et begrenset antall elever får stipend.

Søknaden sendes inn via skjema på kvenfinn.no/apuraha (lenger ned på siden)

Hvem kan få stipend?

 • Elever i 10. klasse/siste år på ungdomsskolen som har opplæring i finsk.
 • Elever i videregående skole som har opplæring i finsk.
 • Elever i videregående skole som tar eksamen i finsk språk som privatist.
 • Elever ved et offentlig godkjent lærested i Finland, Sverige eller Norge der man kan ha rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.
 • Eleven må være norsk statsborger, eller har rett til å registrere seg som norsk statsborger, og være tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Norge, Sverige eller Finland.

Hvor mye kan du få i stipend:

 • Finsk i fagkretsen på ungdomsskolen: kr 1 500
 • Finsk i fagkretsen på videregående skole: kr 3 500

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Bekreftelse om at du er elev ved skolen og at du har opplæring i finsk (finsk, meänkieli, kvensk).
 • Som privatist må du sende inn bekreftelse fra skolen om at du er elev ved skolen, og oppmelding til eksamen.

Bekreftelsesdokument fra skolested som må fylles ut, signeres, og vedlegges i søknaden:

Suomen Apuraha – Bekreftelsesskjema fra skolestedet (pdf)

Vilkårene for stipendet:

 • Stipendet utbetales i sin helhet når tildeling av stipendet er vedtatt.
 • Stipendet til privatister blir utbetalt i sin helhet etter at bekreftelse på avlagt eksamen er sendt inn til Kvensk Finsk Studentnettverk.
 • Dersom stipendmottaker søker om stipend flere år må søkeren dokumentere fullført tidligere skoleår.
 • Stipendmottakere i 10. klasse på ungdomsskolen må ha bestått 9. klasse!

Prioritering av utdeling

Kvensk Finsk Studentnettverk har vedtatt prioritering av søknader dersom det blir nødvendig.

 • De som deltar i Den internasjonale finske skrivekonkurransen.
 • De som tar et skoleår i Finland.
 • En god informativ liten begrunnelse i søknaden (på språket).
 • De som involverer seg i andre tiltak som Kvensk Finsk Studentnettverk definerer som verdt en prioritering

Søknadsskjema finner du lengre ned.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

SØKNADSSKJEMA SUOMEN APURAHA (Finsk stipend)

  Høst- og vårsemesterHøstsemesterVårsemester

  10. år/siste år (ungdomsskole)Heltidselev (videregående skole)1. år2. år3. år4. årDeltidselevFjernundervisning/privatist

  FinskMeänkieliKvensk

  Gjennom denne søknaden samtykker jeg til å motta informasjon om skole- og studiemuligheter fra dere når det er relevant eller frem til jeg trekker tilbake samtykket.

  NB! Sjekk din e-post for å se om søknad er innsendt og mottatt av oss, dersom det virker som om innsendingen synes å «spøle» eller ikke blir sendt inn.

  Suomen apuraha
  Kvensk Finsk Studentnettverk
  Koulutus