SUOMEN APURAHA

Suomen apuraha (finsk stipend) for elever i videregående skole som har finsk i fagkretsen

Kvensk Finsk Studentnettverk gir språkmotiveringsstipend til elever i videregående skole som har finsk (finsk, kvensk eller meänkieli) som fag i videregående skole.

Søknadsfrist: 31.mars 2021

Søknadene for skoleåret 2020/21 kan sendes inn fra 16.01.21 til 31.03.21. Søknadene blir behandlet de to første ukene i april. Et begrenset antall elever får stipend.

Søknaden sendes inn via skjema på kvenfinn.no/apuraha (lenger ned på siden)

Hvem kan få stipend?

 • Elever i videregående skole som har opplæring i finsk.
 • Elever i videregående skole som tar eksamen i finsk språk som privatist.
 • Elever ved et offentlig godkjent lærested i Finland, Sverige eller Norge der man kan ha rett til støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning i Norge.
 • Eleven må være norsk statsborger, eller har rett til å registrere seg som norsk statsborger, og være tilknyttet et offentlig godkjent lærested i Norge, Sverige eller Finland.

Hvor mye kan du få i stipend:

 • Finsk i fagkretsen: kr 3 500

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Bekreftelse om at du er elev ved skolen og at du har opplæring i finsk (finsk, meänkieli, kvensk).
 • Som privatist må du sende inn bekreftelse fra skolen om at du er elev ved skolen, og oppmelding til eksamen.

Bekreftelsesdokument fra skolested som må fylles ut, signeres, og vedlegges i søknaden:

Suomen Apuraha – Bekreftelsesskjema fra skolested (pdf)

Vilkårene for stipendet:

 • Stipendet utbetales i sin helhet når tildeling av stipendet er vedtatt.
 • Stipendet til privatister blir utbetalt i sin helhet etter at bekreftelse på avlagt eksamen er sendt inn til Kvensk Finsk Studentnettverk.
 • Dersom stipendmottaker søker om stipend flere år må søkeren dokumentere fullført tidligere skoleår.

Søknadsskjema finner du lengre ned.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

SØKNADSSKJEMA SUOMEN APURAHA (Finsk stipend)

  Høst- og vårsemesterHøstsemesterVårsemester

  Heltidselev1. år2. år3. år4. årDeltidselevFjernundervisning/privatist

  FinskMeänkieliKvensk

  Kvensk Finsk Riksforbund logo