RETTEN TIL JAKT OG FISKE

Kvener innlandsbåter

Kvener med innlandsbåter på 800-tallet. I uminnelige tider har kvener/finner drevet med jakt og fiske. Først var det kvintessensielt. Jakt, fiske og fangst var leveveien.  Helt frem til våre dager er jakt, fiske og fangst viktig for kvener/finner i en eller annen form.

Del denne på:

Jakt og fiske i dag

Jakt- og fiskemulighetene var hovedgrunnen til at folk kom til nordområdene.  Da jordbruket begynte å ta seg opp var jakt og fiske lenge en svært viktig del av matforrådet og ekstra inntektsmulighetene til familiene. Den dag i dag påvirker jakt og fiske hverdagen til kvener/finner. En skogseier er blant annet opptatt av å kunne regulere elgstammen som vandrer og beiter i skogen.

Fremdeles er jakt og fiske en viktig del av livet. En del av friluftslivet for svært mange. For mange er turisme i forbindelse med jakt og fiske blitt en næringsvei. Jakt- og fiskemulighetene bidrar til en anseelig del av økonomien i flere kommuner gjennom turismen.

Det å jakte og fiske er en del av kulturen til kvener/finner. En kultur vi har tatt vare på lengre enn de fleste. Våre rike og folketomme jakt- og fiskeområder har bidratt til dette.

Å kunne skyte er viktig

Denne kulturen har også en annen side som man ikke skal glemme. Evnen til å skyte på levende dyr er en viktig egenskap for nordområdenes forsvarsevne. Dette kom blant annet frem under andre verdenskrig.

I Finland under vinterkrigen var soldatene vant med å håndtere våpen også i vinterkulden. De påførte Den røde armé så mye tap at russerne fremdeles tenker seg om flere ganger før man ypper seg mot finlenderne.

Ved Narvikfronten i Norge gjenerobret de jakt- og kuldevante nordnorske soldatene malmbyen sammen med de allierte. Nazi-Tyskland fikk sitt første nederlag under andre verdenskrig mot rypejegerne fra nord.

Å kunne forsvare seg har igjen blitt viktig. Med en pause på 401 år er nå Sverige, Finland og Norge igjen samlet for å forsvare sine territorier.  Alle landene er nå en del av forsvarsalliansen NATO. Et angrep på det ene landet er et angrep på Sverige, Finland og Norge.

Retten til jakt og fiske står sterkt i Kveenimaa

I Finland, Sverige og Norge står retten til å jakte og fiske veldig sterkt.

I Finland har nå høyeste domstol fastslått at lokalbefolkningen har så stor rett til å fiske at de kan slippe unna med å betale fiskeavgift. Lokalbefokningen skal ha tilgang til så mange fiskekort at de ikke må fiske uten fiskekort.

I Norge og Finnmark har vi en av de eldste fremdeles gjeldende lover som omhandler kvener/finner sin rett til fiske.

Kongelig Resolution ang. Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds (LOV-1775-06-08).

§ 6. De Herligheder, som hidindtil have været tilfælles for hele Bygder eller Almuen i Almindelighed, være sig Fiskerie i Havet og de store Elve, samt Landings-Steder og deslige, forblive fremdeles til saadan almindelig Brug.

Jakt och fiske i renbetesland

I Sverige har vi en situasjon der samene prøver å få kontroll med jakt og fiskeretten i store deler av det svenske kongeriket. Denne saken er svært aktuell 10. juni 2024 da fristen med å komme med høringsvar (remissvar) på en offentlig utredning angående spørsmålet utløper.

Denne saken tar vi opp i flere artikler.

Kvener innlandsbåter
Kampsak
Kampsak
Ble medlem!

Del denne på: