Kveeni Suomi Festivaali

Loading Events

Verdenskongress 16 – 18. juni 2021, Tartu, Estland

Hvert fjerde år arrangeres Den finsk-ugriske verdenskongress. På grunn av Koronapandemien er kongressen som var planlagt i 2020 utsatt til 2021. På kongressen møtes representanter fra finsk-ugriske folkegrupper i Russland, Baltikum, Øst-Europa, Norge, Sverige og Finland. På kongressen diskuteres blant annet spørsmål om bevaring og gjenopplivning av folkegruppenes språk og kulturer, samt spørsmål vedrørende rettighetene til ur- og minoritetsfolk. Den første kongressen ble arrangert i den russiske republikken Komi i 1992. Kvensk Finsk Riksforbund har sørget for at kvenene er en del av verdenskongressen og er ansvarlig for folkegruppens deltakelse på kongressen.

Kvenske og finske lokalforeninger

Tartu, Estland

Kongressen er et representasjons-forum for finsk-ugriske og samojediske ikke-statlige organisasjoner (NGOs), som er uavhengig av regjeringer og politiske partier. Dets aktiviteter er basert på erklæringen om grunnleggende prinsipper, mål og mål for samarbeid mellom de finsk-ugriske folkegruppene. (se lenger ned)

Det skal til sammen være 215 delegater, disse fordeler seg slik på de forskjellige folkegruppene:

 • Finsk-ugriske folkegrupper med en befolkning på over 50 000 (ungarere, finner, estere, karelere, komier, komipermjaker, mariere, mordviner, samer, udmurter) – opp til 15 delegater.
 • Finsk-ugriske folkegrupper med en befolkning på under 50 000 (vepsere, voter, ingrere, (ingermannlendinger) izorer, kvener, liverne, mansi, nganasanere, nenetsere, selkupere, setukeser, khanty, enetsere) , – opp til 5 delegater.

Mer informasjon om bakgrunn og historie til verdenskongressen.

Kvenske og finske lokalforeninger

Finsk-ugrisk verdenskart

Mer enn 500 personer (delegater, observatører og kongressgjester) deltar på verdenskongressen.

Antall observatører er ikke begrenset.

Målene med verdenskongressen er å utvikle og beskytte nasjonal bevissthet, kulturer og språk i de finsk-ugriske folkegruppene, fremme samarbeid mellom de finsk-ugriske folkegruppene, diskutere aktuelle spørsmål, finne løsninger på dem og utøve selvbestemmelsesretten til alle finsk-ugriske folkegrupper i samsvar med internasjonale normer og prinsipper.

Verdenskongressen anerkjenner kvenene, samene, vepsere og flere andre finsk-ugriske folkegrupper som urfolk i henhold til ILO-konvensjonen 169.

Hovedtemaet for kongressen i Tartu 2021 er: ”Kulturlandskap – sinn og språk”.

Kongressprogrammet består av generelle plenumsdeler og møter med seksjoner. De offisielle språkene på verdenskongressen er russisk, engelsk og estisk.

I sine seksjoner vil diskusjonene dekke spørsmål om språkbevaring og overføring, tospråklighet samt påvirkning av klimaendringene på dagliglivet til de finsk-ugriske folkegruppene og kulturelle innovasjonsspørsmål. Et viktig tema vil være bruken av tradisjonelle og nye mediekanaler og anvendelse av moderne språkteknologier for spredning av informasjon blant de finsk-ugriske folkegruppene.

Hovedtemaene på kongressen i Tartu, Estland er:

 • Sivilsamfunnets aktiviteter i å bevare og utvikle finsk-ugriske språk
 • Finsk-ugriske kulturer og tradisjoner videre til nye tider
 • Finsk-ugriske folk i endrede miljøforhold
 • Mediekanaler

Presidentene i fire land (Finland, Russland, Ungarn og Estland) inviteres til kongressen. På de foregående kongressene har de fleste land vært representert med presidenter og andre høyere folkerepresentanter. Kvensk Finsk Riksforbund har sendt forespørsel til representanter fra både det øverste Sverige og Norge til å overvære kongressen.

Kvenske og finske lokalforeninger

Rune Bjerkli, Leif Bjørnar Pedersen Seppola, Juha Tainio er tre av fem delegater

DELEGATER OG OBSERVATØRER TIL DEN VIII FINSK-UGRISKE VERDENSKONGRESS

Det er mulig for kvener som ønsker det å overvære kongressen som observatør.

Påmeldingsavgiften er NOK 1750. Reise og overnatting kommer i tillegg. Den enkelte deltaker ordner selv med sine eventuelle organisasjoner om finansiering av deltakelsen. Kvensk Finsk Riksforbund koordinerer den kvenske deltakelsen og vil samle alle kvenene på et hotell. Vi satser på å lage til fellessamling for kvenene og kulturinnslag i Tartu i tillegg til kongressprogrammet. Språket på kongressen er russisk, engelsk og estisk.
Kvensk Finsk Riksforbund har satt opp delegatene etter innkomne forslag til møtet på Kvenfolkets dag 16. mars 2020 i Kiruna.

Delegater som ble valgt til å representere det kvenske folk ved Den VIII finsk-ugriske verdenskongress i Tartu, Estland:

 • Rune Bjerkli
 • Hilja Huru
 • Nora Ollila
 • Leif Bjørnar Pedersen Seppola
 • Juha Tainio

Vara 1 Bjørnar Seppola
Vara 2 Pekka Lantto

I en pressemelding til Ruijan-Kaiku og NRK.no/kveeni 18. mai 2020 fikk vi vite at Hilja Huru og Nora Ollila meldte avbud til verdenskongressen.

Varadelegatene Bjørnar Seppola og Pekka Lantto fyller plassene til Huru og Ollila. Nye varadelegater vil bli valgt dersom det blir nødvendig.

Del denne på:

Tittel

Gå til toppen