Kveeni Suomi Festivaali

Laster Arrangementer

Språkkafé på Vinnelys.

Lokallaget i Nordreisa startet et språkkafé-prosjekt som FN partner i The International Year of Indigenous Languages 2019.

Vi viderefører kafeene med en gruppe som fortsetter der vi slapp i 2019 og med en ny gruppe som starter fra start. Reisaværingen Bente Imerslunds lærebok «Ymmärrän» er rettesnor. Bente Imerslund har vært finsklærer på Nordreisa (Nord Troms) videregående skole i flere tiår, og det har vært naturlig for oss å benytte oss av vår «egen» bok.

På språkkafeene synger vi i tillegg en del sanger. Sang er et av de pedagogiske hjelpemidlene som vår entusiastiske lærer Asveig Hasselberg benytter seg av.

Kvensk og finske har vært et levende språk i Nordreisa og omegn så lenge det har bodd folk her. Opp gjennom årene har det oppstått egne ord i området og en viktig del av språkkafeene er å bruke og dokumentere disse.

På grunn av koronasituasjonen ble oppstarten av kafeene utsatt. Høsten 2020 og våren 2021 tar vi igjen det tapte og det vil bli gjennomført språkkafeer stort sett hver fredag opp mot jul.

Stort sett er språkkafeene på tirsdag for de viderekommende og fredag for den nye gruppa. Spørsmål: Tlf 901 444 67 eller reisakvenfinn(a)gmail.com.

Arbeidet er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Troms og Finnmark fylkeskommune

Del denne på:

Tittel

Gå til toppen