Kveeni Suomi Festivaali

Laster Arrangementer

Folkemøte

Kvensk Finsk Riksforbund og Sannhets- og forsoningskommisjonen inviterer til folkemøte på Samfunnhuset – Møteplassen i Skibotn torsdag 3. mars.

Ordfører i Storfjord kommune Geir Varvik kommer til møtet. Fra Sannhetskommisjonen kommer flere fra sekretariatet og to medlemmer i kommisjonen: Ketil Zachariassen og Marit Myrvoll.

Stortinget har nedsatt en kommisjon som skal granske fornorskning og urett mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner.

Møteleder: Inger Elin Utsi, Sannhets- og forsoningskommisjonen

Program:

Kulturelt innslag Väinö Nilsen

Velkomst ved ordfører i Storfjord kommune Geir Varvik

Kommisjonsmedlem Ketil Zachariassen om granskingen

Kommisjonsmedlem Marit Myrvoll om personlige historier og forsoning

Innspill ved Marlene Nilsen, Storfjord språksenter

Innspill ved Rune Bjerkli, Kvensk Finsk Riksforbund

Samtale om sannhet og forsoning

Dersom du ønsker å ta ordet under møtet og dele dine erfaringer med kommisjonen, er det mulighet for det i samtalen.

Kaffeservering

…………………………………………………………….

Del din personlige historie i forbindelse med møtet:

Kommisjonen skal sørge for å bringe personlige erfaringer og historier frem i lyset og skal legge til rette for at enkeltpersoner får mulighet til å fortelle sin historie om urett som ble begått mot dem personlig eller andre nærstående. Kommisjonen vil undersøke hvordan virkningene av uretten har påvirket eller påvirker deres livssituasjon. Som en del av dette gjennomfører Sannhets- og forsoningskommisjonen intervjuer for å dokumentere fornorskingens virkninger. Innsamlet intervjumateriale inngår i Sannhets- og forsoningskommisjonens grunnlagsmateriale og vil bli arkivert på forsvarlig måte i kommisjonens arkiv.

Intervju avtales på forhånd. Ta kontakt med rådgiver Inger Elin Utsi for å avtale tid: Telefon: 907 90 626/ E-post: inger.e.utsi@uit.no

NB! Kvensk Finsk Riksforbund skal ha et Dialogmøte med kommisjonen i forkant av møte kl. 16.00.

.

Kvenske og finske lokalforeninger

Medlemmene i Sannhets og forsoningskommisjonen.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

TERVETULOA!

Kvensk Finsk Riksforbund er støttet av:

Kulturrådet

Del denne på:

Tittel

Gå til toppen