Kveeni Suomi Festivaali

Laster Arrangementer

Kvener – en folkegruppe fra vikingtiden

Nok en sisu-time i regi av Kvensk Finsk Riksforbund og Hammerfest kvensk-finsk forening.

Kvener var et finsk-ugrisk folk med et eget land Kvenland (Kveenimaa) allerede i vikingtid og tidlig middelalder. Etter 1323 «forsvant» kvenene ut av historien. På 1500-tallet dukker de opp igjen.

Norske myndigheters versjon av historien er at kvener vandret til Nord-Norge på 1700-tallet. Hovedårsaken til denne rådende norske fremstillingen skyldes at myndighetene har vedtatt at bare samer kan være «urfolk» i Norge, og at kvener skal forstås som en nyere «innvandrergruppe», under navnet kvener/norskfinner.

Men, er dette historisk riktig? Gabrielsen vil redegjøre for en annen historisk fremstilling, nemlig om kvener som en folkegruppe fra vikingtiden.

Trond Gabrielsen har en master i historie fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) 2007.

14/14

14. oktober kl. 14.00

Del denne på:

Kvenske og finske lokalforeninger
Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund
Kvenske og finske lokalforeninger

Adolf Henrik Lindstrøm (1866 – 1939)

LINDSTRØMFESTIVALEN

Sentrale deler i Polarkokken Adolf Henrik Lindstrøms liv er bærebjelker Lindstrømfestivalen:

  • Mat
  • Polarhistorie
  • Turopplevelser

Dette bærer også programmet preg av. Festivalen skal ta vare på historien til Lindstrøm, og bære denne videre til både store og små igjennom et spennende program for hele familien. Lindstrøm ble født i Hammerfest 17. mai 1866.

2017: Statuen av Polarkokken Lindstrøm ble avduket 3. juni 2017 i Hammerfest.

2018: Lindstrøms turseminar ble arrangert

2019:  Navnendring og 1. utgave av Lindstrømfestivalen

2020: 2. utgave av Lindstrømfestivalen
2021: 3. utgave av Lindstrømfestivalen
2022: 4. utgave av Lindstrømfestivalen

Lindstrømfestivalen er frivillig arbeid basert på et samarbeid mellom Hammerfest Historielag, Hammerfest og omegn Turlag, samt Hammerfest Matforum.

Kvensk Finsk Riksforbund og Hammerfest kvensk-finsk forening har et arrangement på hver Lindstrømfestival.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund
Kvenske og finske lokalforeninger

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms

GJENREISNINGSMUSEET FOR FINNMARK OG NORD-TROMS

Velkommen til Gjenreisningsmuset for Finnmark og Nord-Troms!

Utstillingen formidler de dramatiske hendelsene fra 2. verdenskrig, tvangsevakuering, nedbrenning og gjenreisning.

I 1944 ble Finnmark og Nord-Troms brent av den tyske okkupasjonsmakta og befolkningen ble tvangsevakuert. Etter freden forsøkte norske myndigheter å kontrollere tilbakeflyttinga, men folk trosset forbud og minefare for å reise hjem og starte det tunge gjenreisningsarbeidet.

Sisu-timen 14. oktober kl. 14.00 foregår på musikkrommet til museet.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Kvensk Finsk Riksforbund og Hammerfest kvensk-finsk forening er støttet av:

Kulturrådet

Del denne på:

Tittel

Gå til toppen