Hva vet lokalpolitikerne om kvener / norskfinner?

Telemarksforsknings rapport om KMD

Kunnskapsnivået om nasjonale minoriteter er lavt blant norske lokalpolitikere.

Skolebarn har muligens bedre viten om nasjonale minoriteter enn politikerne på de politiske standene under Arendalsuka 2019. Svarene var generelt så dårlig at vi har sett oss nødt til å avstå fra å offentliggjøre hva lokalrepresentantene fra hvert stortingsparti har svart.

Mens rikspolitikerne svarte på spørsmål fra riksmedier som NRK og TV2 så gjennomførte Kvensk Finsk Riksforbund en spørreundersøkelse blant lokalpolitikerne på Sørlandet om nasjonale minoriteter i Norge. Miljøpartiet De Grønne, Høyre, Senterpartiet, Rødt, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet, Venstre, og Kristelig Folkeparti (Stortingspartiene) har svart på undersøkelsen.

Metoden var å gi spørreskjema (en side) med åpne svarfelt til en tilfeldig og uforberedt lokalpartirepresentant på de forskjellige partistandene. Skriftlige svar ble avgitt på cirka fem minutter uten bruk av Google eller andre hjelpemidler.

Man må kunne anta at en lokalpolitiker har minst en gjennomsnittlig kunnskap om samfunnet. Den generelle og usminkede kunnskapsnivået blant nordmenn vedrørende nasjonale minoriteter er sannsynligvis ikke bedre enn den vi registrerte i Arendal. Man kan derfor betrakte undersøkelsen som «vitenskapelig». Resultatene av spørreundersøkelsen ville sikkert bli noenlunde lik om man spurte andre lokalpolitikere/nordmenn de samme spørsmål under de samme forutsetningene.

Det eneste streif av positivt resultatet i undersøkelsen er at omtrent halvparten av partiene vet at kvener (men ikke norskfinner) og tatere/romani er nasjonale minoriteter.

Alt i alt så har en tilfeldig lokalpolitiker tilnærmet ingen kunnskap om nasjonale minoriteter. Vi registrerer rett svar på 8,7 % av undersøkelsens fakta del (spørsmål 1 – 5).

Telemarksforsknings rapport om KMD

MDG var best av partiene

Undersøkelsen bar preg av at respondentene tror at samene er en formell nasjonal minoritet. Folk er klar over at samene er en minoritet, men det går på bekostning av de formelle nasjonale minoritetene. Norges nasjonale minoriteter er usynliggjort fordi samene opptar deres posisjon i folkebevisstheten.

Elementærkunnskapen er liten og feilaktig. Det er svært bekymringsfylt at kunnskapsnivået er så dårlig. Nordmenn er blant annet ute av stand til å forstå og kritisere den nasjonale minoritetspolitikken.

Et av spørsmålene var: Hvor mange nasjonale minoriteter er det i Norge og hvem er disse?

Partiene svarte slik:

  1. 37
  2. Samene, tatere, rundt 30 – 40
  3. Samer, kvener
  4. Lulesamer, samer, kvener, romani/tater, sørsamer
  5. Samer
  6. Samefolket
  7. Samer, kvener
  8. Kvener, Lulesamer, Kystsamer
  9. 4 – kvener, tatere, samer, romfolk

Fasiten på spørsmålet er: 5 – Jøder, kvener/norskfinner, rom, romanifolket/tatere og skogfinnene.

Vi legger til grunn at den generelle samfunnskunnskapen respondentene har gjenspeiler befolkningens samfunnskunnskaper. Den jevne nordmann er kunnskapsløs vedrørende Norges nasjonale minoriteter.

Del denne på:

Knyttneve