Gravejournalister har i over et år jobbet mot KFR

Saami woke

Bjørnar Seppola intervjues av NRK Sápmi i forbindelse med en større gravesak NRK har brukt over et år på å gå makta i sømmene. Her et opptak som ble gjort for omtrent et halvt år siden.

Del denne på:

For litt over to år siden begynte NRK en sak mot Kvensk Finsk Riksforbund i forbindelse med en foredragsturné vi hadde i Innlandet og Trøndelag. I samarbeid med sametingsrepresentant Kristin Sara (NSR) diktet NRK opp saker man kunne politianmelde. Nå har de jobbet i et år med å følge opp med å lage nye vinklede saker mot Kvensk Finsk Riksforbund, uten å rydde opp i sine tidligere ugjerninger.

Vi reagerer sterkt på denne hensynsløse adferden til NRK. De bruker kanoner mot spurver. De har ikke kommet med noe form for beklagelse for de falske politianmeldelsene, ikke engang en notis om henleggelsene. NRKs samiske avdeling går utenfor sitt fagfelt for å skade en annen nasjonal minoritet. En annen minoritet med langt mindre ressurser enn dem selv. På tross av den sterke interessen for det kvenske/finske tar de ikke inn pressemeldinger som de burde tatt inn når de tilsynelatende er så opptatt av sine urfolksnaboer i nord.

Samene har lenge jobbet direkte mot kvenske/finsk interesser.

NRK ser på Kvensk Finsk Riksforbund som en fare for det samiske. I våre intervjuer med journalistene legger vi merke til at de forsøker å gjøre store saker av det andre ville se på som normale og med lite nyhetsverdi. Det som vi betrakter som store saker sporer de helt av på, da skjønner de ingenting. Disse sakene er uinteressante for NRK.

NRK benytter seg av svake kilder mot oss.

Når vi dokumenterer og påpeker at samisk interessearbeid har 100 ganger større budsjett enn kvener/norskfinner så er holdningen til NRK at vi er mot det samiske. Dette er en woke. Dette er et eksempel på den enorme forskjellsbehandlingen norske myndigheter påfører minoritetene kvener/norskfinner og samer. Diskrimineringen er et brudd på menneskerettsloven i Norge. Dette er anliggende til Kvensk Finsk Riksforbund på dette temaet.

Det er ikke vi som NRK burde sette på tiltalebenken, det er den forskjellsbehandlende politikken som bør tiltales.

Vi er overhodet ikke mot det samiske. Dette har vi gjentatte ganger demonstrert. I vår formålsparagraf inkluderer vi også det samiske. På tross av et ikke-eksisterende budsjett for å drive interessearbeid så finner vi også tid og ressurser til dette.

Vår hovedinteresse er det kvenske/finske. Dersom man skal se objektivt på graden av fornorsking av samer kontra kvener/norskfinner/skogfinner så er det ingen tvil at det er kvenene/finnene som er mest fornorsket. Og da mener vi at det grunnleggende er tap av tospråklighet: Finsk/samisk og norsk.

Vi har ingen målsetting om at kvener/norskfinner bare skal bruke finsk. Vi ønsker at kvener/norskfinner skal ha muligheten til å beherske det finske språket på lik linje som det norske. Slik at man kan kommunisere med andre kvener/finner i hele Fennoskandia. Vi skal kunne lese og studere om vår egen historie og kultur med alt det som står om dette på finsk. Vi ønsker å utvikle nye næringslivsmuligheter med vårt andre bein. Veien til Helsinki er like kort som veien til Oslo, når man står i Finnmark og Troms.

Vi håper på sikt at NRK interesser seg for de virkelige sakene og slutter med sin woke-virksomhet.

Del denne på:

Uutiset
Uutiset
Medlem
Skuffelsen
Interreg Aurora