Barack Obama, Taylor Swift, og Dr. Jordan Petersen forklarer hva WOKE er

Kvensk Finsk Riksforbund er Anti-Woke

Woke

Kanselleringskulturen er blitt et stort samfunnsproblem. Kvensk Finsk Riksforbund har vært rammet av dette over flere år. Vi dokumenterer og forklarer hva det er. Og tar et oppgjør med den.

Del denne på:

Wokekulturen med aktivister synes at deres oppfatning er den rette. Folk som er uenig blir stigmatisert og fjernet fra sine posisjoner. Vi står på kanten av å miste ytringsfriheten fordi woke- og kanselleringskulturen gjør at folk ikke våger å ytre seg som man gjorde tidligere. Da er veien kort til å miste demokratiet. Kvensk Finsk Riksforbund har erfart denne kulturen og vil derfor bidra med opplysninger om dette anti-demokratiske fenomenet. Det er sannelig ikke lett, fordi det er vanskelig å forklare noe som er opp-ned, når det ser ut til å stå ned-opp.

Skillelinje
Jordan Petersen

DR. JORDAN PETERSON, professor emeritus ved Universitet i Toronto

Hva er woke og kanselleringskultur?

 1. Pseudo-intellektuelle dedikert til ideen om at kategorier i seg selv ikke gjør annet enn å opprette privilegier og undertrykker.
 2. Påstanden om at alle forskjeller i konsekvens etter rase, etnisitet eller praktisk talt enhver annen identifiserbar gruppeforskjell er et resultat av systematiske, bevisste og ubevisste fordommer fra de privilegertes side.
 3. Kanselleringskultur er den utbredte bruken, først og fremst på venstresiden, av kvinnetypiske mønstre av antisosial atferd som ryktespredning, sladder, insinuasjoner, mobbing og ekskludering for å isolere, demoralisere og ødelegge politiske eller personlige motstandere.
 4. Woke ideologi er det de inkompetente bruker for å fortrenge de kompetente.
Jordan Petersen/Reddit

Diverse, Reddit.com

 1. En tro på at samfunnet er organisert av vedvarende strukturelle former for undertrykkelse, som «systematisk rasisme», som bestemmer folks liv og syn på verden og behovet for å ta kollektive sosiale handlinger mot samfunnet for å endre det.
 2. Argumenter, fakta, statistikk og/eller ord som de ikke liker eller som de oppfatter for å «skade» følelsene, argumentasjonen eller standpunktene deres, blir øyeblikkelig forkastet som rasister, kvinnehater, trans/homo/xenofobiske, hvit overlegenhet/nasjonalister, høyreorientert eller ytre høyre (ofte brukt om hverandre), og andre, dermed i sitt eget sinn og gruppe, gir dem en antatt høyere moralsk status.
 3. Den moderne definisjonen av woke har blitt en «hyperfiksering på sosiale urettferdigheter.»
 4. Den hyperfikseringen fører ofte til et nivå av irrasjonell blindhet, til og med fordommer, til andre mulige måter å forene de opplevde urettferdighetene på.
Wikipedia

WIKIPEDIA

 1. En woke person er våken for og opptatt av identitetspolitikk og engasjert i kampen mot urettferdigheter i samfunnet, særlig rasisme, sexisme og annen diskriminering som anses som krenkende.
 2. Mange woke personer uttrykker en overdreven årvåkenhet og påpasselighet, og en hemmende politisk korrekthet.
 3. Kanselleringskulturen er et begrep som viser til «digital knebling», «plattformnekt» i ulike arenaer og boikott av mennesker som ytrer seg på tvers av det som «woke-kulturen» mener bør være allment godtatt. Fenomenet er blitt kjent som «den digitale gapestokken», polariserer debatten, og truer ytringsfriheten.
 4. Kritikerne, som ofte omtaler seg som anti woke, mener «woke-bevegelsen» fører til overfølsomhet, «krenkelseshysteri», «kanselleringskultur» og konflikter som splitter samfunnet, polariserer debatten og truer ytringsfriheten.
KFR

KVENSK FINSK RIKSFORBUND

Hva er Woke?

 1. Woke er en ideologi om offerrollen, på troen at du er utpekt og undertrykt. Dette fører igjen til bekreftelsestendens, at du er programmert til å lete etter bevis eller oppfatte situasjoner som om du er et offer, uavhengig av fakta som motsier troen.
 2. Offerrollen er en av tre distinkte roller som mennesker med antisosial atferd bruker for å manipulere omgivelsene sine. Antisosial atferd leder woke ideologi. Woke ideologien tiltrekker og belønner antisosial atferd. De antisosiale får en fremtredende rolle. Flertallet muliggjør denne oppførselen ved å forbli nøytral.
 3. Offerrollen betyr å skylde på alle andre. Dette ødelegger for seg selv. Det gir muligheter for alle andre enn deg selv til å skape løsninger og muligheter.
 4. Anti-woke er ansvarlighet. Å ta ansvar for seg selv, sisu. Dette gir inspirasjon. Det gjør deg i stand til å skape muligheter nærmest deg selv.
 5. Ideologi er selvoppfyllende.
Barack Obama

I USA er woke og kanselleringskultur blitt så omfattende at tidligere president Barack Obama har advart mot utviklingen.

Obama om Call-Out Culture: «Det er ikke aktivisme».

Den tidligere presidenten utfordret unge aktivister fra å være fordømmende. «Du burde komme over det raskt,» sa han. Mr. Obama snakket gjentatte ganger om rollen til sosiale medier i aktivisme spesifikt, inkludert ideen om det som har blitt kjent som «kanselleringskultur», som er mye bemerket, men fortsatt tåkete definert. Det har en tendens til å referere til atferd som for det meste utspiller seg på internett når noen har sagt eller gjort noe som andre protesterer mot. Den personen blir deretter fordømt i en mengde innlegg på sosiale medier. Slike mennesker blir ofte referert til som «kansellert», en måte å si at mange andre (og kanskje stedene de jobber på) er lei av dem og ikke vil ha mer med dem å gjøre.

«For eksempel, hvis jeg tvitrer eller hashtagger om hvordan du ikke gjorde noe riktig eller brukte feil verb,» sa han, «så kan jeg lene meg tilbake og føle meg ganske bra med meg selv, for, Jøss, du ser hvor «woke» jeg var, jeg påkalte dine feil.’»

Så lot han som om han lente seg tilbake og trykte på fjernkontrollen for å slå på en TV.

«Det er ikke aktivisme. Det fører ikke til forandring, sier han. «Hvis alt du gjør er å kaste stein, kommer du sannsynligvis ikke så langt. Det er enkelt å gjøre.»

Taylor Swift

Artist Taylor Swift om «kansellering»

Den dag i dag tror Swift at folk ikke forstår konsekvensene av begrepet. «En offentlig masseskam, med millioner av mennesker som sier at du er sitat-sitat slutt kansellert, er en veldig isolerende opplevelse,» sier hun. «Jeg tror ikke det er så mange mennesker som faktisk kan forstå hvordan det er å ha millioner av mennesker som hater deg veldig høyt.» Hun legger til: «Når du sier at noen er kansellert, er det ikke et TV-program. Det er et menneske. Du sender massevis av meldinger til denne personen for enten å holde kjeft, forsvinne, eller det kan også oppfattes som, drep deg selv.»

Dokumentti

Del denne på:

Dokumentti
Dokumentti
Medlem