Med innovasjon, samfunn, og gründervirksomhet til en bedre arktisk fremtid

Tobias Eriksen ser frem til innovasjonsfestival i Kirkenes 11-12. januar

Båtsfjord

Tobias Eriksen kommer fra fiskerihovedstaden Båtsfjord og tar turen til Kirkenes for å delta i et ungdomspanel på innovasjonsfestivalen i midten av januar. Her skal han ta del i debatt om samfunnsutviklingen i arktiske områder.

Del denne på:

Innovasjonsfestivalen i midten av januar samler hundrevis av interessenter fra hele verden. Slagordet til festivalen, «Omfavn kulden, tenn lys i ideene dine,» innkapsler festivalens ånd. Det er en oppfordring til handling for de som er klare til å ta utfordringer og flytte grenser, komme sammen og dele ideene sine og samarbeide om å bygge en bedre fremtid for den arktiske regionen. Tobias Eriksen skal bidra med sin kunnskap i en paneldebatt på festivalen.

Eriksen har vært og er aktiv i ungdomspolitikk. Fra januar 2020 til april 2021 var han medlem av det første regjeringsoppnevnte ungdomspanelet i Norge: Ungdommens distriktspanel. I dette panelet representerte han Troms og Finnmark fylke. Deres oppgave var å komme med ti anbefalinger om regionalpolitisk utvikling.

Han var også i et panel som laget «Ungdommens nordområdemelding». Et vedlegg til Nordområdemeldingen – Meld. St. 9 (2020–2021) – Mennesker, muligheter og norske interesser i nord.

For tiden er han student på fiskerihøyskolen i Troms, vararepresentant i Finnmark fylkesting, og kommunestyrerepresentant i Båtsfjord.

Tobias Eriksen har representert Kvensk Finsk Riksforbund og Kvensk Finsk Studentnettverk på Kontaktforum for nasjonale minoriteter i flere år. Han er styreleder i Kvensk Finsk Studentnettverk som vil bidra til en grønn bærekraftig fremtid i Fennoskandinavia.

Eriksen brenner for ungdom som ønsker å gjøre noe for lokalsamfunnet sitt, enten det er gjennom innovasjon, politikk eller samfunnsarbeid. Det er viktig at ungdom engasjerer seg, bidrar til å fornye de små distriktene for å holde tritt med storbyene, og gjerne starte egen virksomhet. Eriksen mener at man også må tenke innovasjon i politikken.

Han vil sitte sammen med Martine Lødding, Tvibit ungdomshus / Tromsø Ungdomsråd og Emma Aminda Edvardsen, Tromsø Ungdomsråd i en paneldebatt der temaet er «Ungdommens deltakelse i samfunnsutvikling» torsdag 11. januar kl. 13.30.

.

Del denne på:

Uutiset
Uutiset
Nuoriso
Nouriso tekst