Skogfinnene med nytt flagg

Bettina Gullhagen og Frédéric M. Lindboe designet skogfinsk flagg

Skogfinsk flagg

Designet på det skogfinske flagget kom til gjennom en konkurranse. Vinner ble det unge ekteparet Bettina Gullhagen og Frédéric M. Lindboe fra Oslo. De karakteriserer seg selv som flaggentusiaster, og står bl.a. bak nettsiden Flaggmannen.no.

Del denne på:

Skogfinnene i Norge og Sverige har bestemt seg for et eget flagg. Det skal være et symbol på samhørighet og felles opphav. Skogfinnene har mye felles med kvener og finner generelt sett. Deriblant språket og bruken av saunaen. Et viktig element i det nye flagget er et symbol på fruktbarhet, en vulva, som vi også finner spor av hos kvenene. Dette er spennende og dristig, de finsk-ugriske symbolene er en viktig del av vår felles kulturarv.

Fra 1580 og fram til rundt 1640 kom flere tusen finner fra Savolax og Tavastland (midt i den sørlige delen av dagens Finland) over Bottenviken til Sverige og etter hvert også til store deler av Østlandet i Norge. Det er også tegn på at de også var nord om Østlandet. Disse menneskene hadde med seg stor kunnskap om svedjebruk, en jordbruksteknikk i skoglandskap, som ga større avlinger enn tradisjonelt jordbruk. De hadde med seg sin egen kultur med språk, matvaner, byggeskikk, folketro, musikk og håndverk. Dyrking av svedjerug sammen med jakt og fiske var en vanlig levevei.

Folkegruppen skogfinner er en av Norges fem nasjonale minoriteter. Etterkommere, over en halv million i Norge, må ikke forveksles med kvenene i Nord-Norge eller de tusentalls finner som kom for å arbeide i Sverige på 1900-tallet.

Skogfinnene på svensk side er også nasjonal minoritet som en del av sverigefinnene. I Sverige er det fem nasjonale minoriteter:

 • Jødar
 • Romer
 • Samer
 • Sverigefinner (inkludert skogfinner)
 • Tornedalinger (inkludert kvener og lantalaiset)

I løpet av årene har skogfinnene mistet sine finske navn, språket har forsvunnet og er mer eller mindre utslettet. Derfor arbeider flere skogfinske organisasjoner i Sverige og Norge med å spre kunnskap om kultur og håndverk, ta tilbake slektsnavnene og skrive om historien i skolebøkene. For å styrke felles identitet og samhørighet trenger minoriteten et samlende symbol.

11 skogfinske organisasjoner, som spenner over store områder i Sverige og Norge, møttes sommeren 2021 og ga fem av deltakerne mandat til å fortsette prosessen med å utforme et skogfinsk flagg: Solør-Värmland Finnkulturforening, FINNSAM (Finnbygder i samverkan), Skogfinske interesser i Norge, Skogfinneforeningen og Förbundet Skogsfinska Intressen i Sverige utlyste en konkurranse som resulterte i over 100 innkomne forslag.

Nå er flagget endelig valgt. Vinner ble det unge ekteparet Bettina Gullhagen og Frédéric M. Lindboe fra Oslo. De karakteriserer seg selv som flaggentusiaster, og står bl.a. bak nettsiden Flaggmannen.no. Premien er et pengebeløp på kr. 5.000, bevilget av organisasjonen Skogfinske interesser i Norge. Det er ikke satt opp premier til øvrige forslag.

Farge og form er ikke tilfeldig, men speiler de skogfinske tradisjonene:

 • Grønt beskriver skogens betydning for skogfinnenes svedjebrukskultur.
 • Gult står for svedjerugen.
 • Rødt står for ild og det hellige treet rogn. En farge som sammen med svart også finnes i flaggene til Savolax og Tavastland.
 • Svart for sotet etter svedjingen og røykstuenes sotete vegger. Det svarte feltets form er et gammelt symbol for fruktbarhet.

Flaggets utforming skal være basert på spesifikasjoner som vil være tilgjengelig hos Norsk Skogfinsk Museum samt nedenstående foreninger.

 • Solør-Värmland Finnkulturförening, Jan Myhrvold, +47 977 07 604, flagga (a) skogsfinnar.se
 • Förbundet Skogsfinska Intressen i Sverige, IngMarie Bohmelin, +46 737 29 15 50, flagga (a) skogsfinnar.se
 • FINNSAM (Finnbygder i samverkan), Lena Gribing
 • Skogfinske interesser i Norge, Terje Bredvold
 • Skogfinneforeningen, Rune Bjerke
Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Det skogfinske og kvenske flagget

Kvensk Finsk Riksforbund etablerte kvenflagget i 2007 sammen med våre brødre og søstre i det nordiske Kvenlandsförbundet. Kvenflagget er et felles symbol for kvener, finner, lantalaiset, tornedalinger og andre finske folk med Nordkalotten som hjemland, det eldgamle Kveenimaa (Kvenland). Kvenene og andre finsktalende folk fra Nordkalotten finner vi nå i hele Finland, Sverige, Norge og Russland (Karelen).

Kvenflagget har i de siste 10 årene vært det viktigste redskapet for vår kamp som et opprinnelig folk i nord. Kvensk Finsk Riksforbund håper skogfinnenes nye flagg vil få samme effekt for skogfinnenes kamp videre.

Del denne på:

Nyhet
Uutiset