PRESSEMELDING

Pressemelding

Kvensk Finsk Riksforbund beklager at Troms fylkeskommunen – ved å invitere statssekretæren til det årlige seminaret – lar seg rive med i den anti-finske kampanjen.  Kvensk Finsk Riksforbund kan etter dette ikke delta på seminaret i Nordreisa 7. juni.

Del denne på:

Kvensk Finsk Riksforbund protesterer mot at statssekretær Nancy Porsanger Anti (SP) står på talerlisten på Troms fylkeskommunes årlige seminar for kvener/norskfinner.

Kvensk Finsk Riksforbund er kritisk til hvordan Anti setter norskfinner og kvener i forskjellige båser. Og spesielt de som ønsker å bruke finsk språk. Hun følger linjen fra 1995 som Sametingspresident Ole Henrik Magga dro opp den gang: «Det finske ødelegger for det samiske».

Statssekretæren er motstander av vårt finske språk. Dette til tross for at majoriteten av kvener/norskfinner i grunnskolen ønsker tiltak for finsk språk.

Hver høst deltar Kvensk Finsk Riksforbund på det årlige kontaktforum for kvener/norskfinner, skogfinner, romanifolk/tatere, rom, og jøder. Dette er et årlig forum som de samiske statssekretærene i Kommunal- og distriktsdepartementet og avdelingen SAMI (Samer og minoriteter) har invitert til i 20 år.

Der har Nancy Porsanger Anti (SP) framført sin kampanje mot vårt finske språk. Hun nevner ikke det finske, anerkjenner ikke det finske, og fjerner all støtte til det finske. Hun vil tvinge barn /ungdom til å velge kvenske dialekter. Fylker, kommuner, kulturråd, direktorater og mange andre instanser følger blindt hennes etniske bås-tankegang og det vi oppfatter som et folkerettsbrudd.

Vi beklager at Troms fylkeskommunen – ved å invitere statssekretæren til det årlige seminaret – lar seg rive med i denne anti-finske kampanjen.

Kvensk Finsk Riksforbund kan etter dette ikke delta på seminaret i Nordreisa 7. juni.

Del denne på:

Uutiset
Uutiset
Medlem