Ja til urfolksstatus for kvenene i Sverige

Det nordiske Kvenlandsförbundet står solidarisk bak søknaden til STR-T

Rune Bjerkli

Ordförer/leder Rune Bjerkli i nordiske Kvenlandsförbundet står solidarisk sammen med Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset i søknad om urfolksstatus for kväner, tornedalingar og lantalaiset i Sverige.

Del denne på:

Torsdag 19. oktober 2023 ble en formell søknad om urfolksstatus for tornedalingar, lantalaiset, og kväner levert til den svenske kulturminister Parisa Liljestrand og landsbygdsminister Peter Kullgren av Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset.

Både norske og svenske myndigheter anerkjente formelt kvenene sin status som et eget folk med eget språk og egen kultur på 1990-tallet. Kvenlandsförbundet – Kveenimaayhistys er en felles interesseorganisasjon for kvener (kvener, tornedalinger, og lantalaiset) i Sverige, Finland og Norge. Det internasjonale forbundet ble stiftet i 1999.

I forkant av stiftelsen ble det gjort grundige undersøkelse i Sverige, Norge, og Finland om man kunne være et urfolk i henhold til nordisk praksis. Man kunne vise til en tilstedeværelse i sine områder tilbake til 1600/1700-tallet. Dette er nøkkelen til urfolksstatus. Ikke bare det, man kunne vise til samtidsbeskrivelser helt tilbake til 800-tallet som plasserte kvenene/finnene i både Norge og resten av Nordkalotten. Og like viktig, kvenene har beholdt en eller flere av sine identifikasjonsmarkører, som for eksempel språk og kultur. Forbundet erklærte derfor sitt folk som et urfolk.

16. mars 2023 ble kvenfolkets dag markert i Kiruna for tiende gang. Den renommerte svenske historieprofessoren, Dick Harrison, kunne der i sitt foredrag bekrefte at kvener er et urfolk i sine områder.

Den IV finsk-ugriske verdenskongressen (The IV World Congress of Finno-Ugric People) i Tallin, Estland i 2004 anerkjente kvenene som et eget folk og som et urfolk. Den finsk-ugriske verdensorganisasjonen er en fellesorganisasjon for 22 finsk-ugriske folk. Alle finsk-ugriske folkegrupper er urfolk i sine opprinnelige områder. Organisasjonen har sitt hovedkontor i Tallinn, Estland.

Kvenene har deltatt på alle verdenskongressene siden tusenårsskifte sammen med sine søsterfolk og statsledere fra de fleste land med finsk-ugriske folkegrupper. Kvenene har også deltatt på urfolkskonferanser med urfolk fra hele verden, blant annet i Alta og Genève. I 2016 fremla Juha Tainio, Bjørnar Seppola og Pekka Lantto vår sak for UN Expert Mechanism on Indigenous Rights konferansen ved Palais des Nations – FNs hovedkvarter i Genève, Sveits.

Bilder fra urfolkskonferansen i Genève:

  • Geneve 2016
  • Geneve 2016
  • Geneve 2016

For øyeblikket arrangerer man en skrivekonkurranse i forbindelse med UNESCOS tiår for urfolksspråk.

Det er svært vanskelig å opprettholde vårt folks språk, kultur og samfunnsliv uten sterkere offentlige virkemidler. I dag er det bare urfolksstatus som utløser nødvendige ressurser og muligheter for å bevare språket, kulturen og samfunnslivet. I en tid der våre kjerneområder i nord er under sterkt press av for eksempel fraflytting er det svært viktig å gjøre alt i sin makt for å få flest mulig til fortsatt bli og virke i nord.

Kvenene har med sin innovative og naturnære kultur alltid bidratt sterkt til et levedyktig arktisk samfunn. Hvis man ikke tar bedre vare på dette, står man i fare for å miste denne naturlige bærekraftige delen av samfunnet i det arktiske området av Norden.

Kvenlandsförbundets tillitsvalgte i Sverige har vært med på forberedelsen til søknaden om urfolksstatus for kvenene i Sverige. Hele Kvenlandsförbundet står solidarisk bak Svenska Tornedalingars Riksförbund- Tornionlaaksolaiset (STR-T) sin begjæring om urfolksstatus for kvener (kvener, tornedalinger, og lantalaiset) i Sverige.

Verksomhetsleder i STR-T, Eva Kvist, har gjort et formidabelt arbeid i forbindelse med søknaden. Charlotte Kalla, som vi har heiet like mye på som Marit Bjørgen og Therese Johaug i kampen om olympisk gull i skisporet, engasjerer seg i saken. Dette er en sak som berører veldig mange i Sverige, Finland, og Norge. Det er enda flere som ikke er klar over at dette berører dem.

Ordførervervet i det nordiske Kvenlandsförbundet innehas for tiden av kvenene i Norge. Rune Bjerkli har derfor sammen med varaordførerne Bjørnar Seppola og Emil Välitalo co-signert begjæringen om urfolksstatus for kvener, tornedalinger og lantalaiset i Sverige.

Urfolksbegjæring for tornedalingar, kväner, og lantalaiset

Krav på urfolksstatus för tornedalingar, kväner och lantalaiset enligt internationella standards. (PDF)

Flere linker:

Terje Raatamaa og Eva Kvist (STR-T): Tornedalingar vil ha urfolksstatus

Eva Kvist (STR-T) om tornedalingar, kväner och lantalaiset

Gertrud Monlund (Kveenimaayhistys) om urfolksarbeidet over tid

Reportasje fra Genève (2016)

Del denne på:

Kvensk Finsk Riksforbund logo
Kvensk Finsk Riksforbund logo