Kampen til Tengelsen – kampen mot Tengelsen

Tengelsen

Vegard W. Tengelsen forberedte seg godt og gjorde en god lekmannsjobb med sin historieforedrag i Innlandet og Trøndelag i februar 2022. NRK kjørte en skitten kampanje mot han og familien med å publisere oppdiktede kriminelle forhold. NRK nevner ikke med en setning hva som eventuelt var feil i Tengelsen sitt foredrag om kvensk/finsk historie i Midt-Norge.

Del denne på:

I over to år har Vegard W. Tengelsen vært et aktivt styremedlem i både forbund og lokalforening. Han går nå ut av sine tillitsverv. Dette har han selv informert oss om i fjor høst.

Kvensk Finsk Riksforbund er kritiske til den etniske politikken som føres av norske myndigheter. Tengelsen er en av få som våger å ventilere frustrasjon over den folkerettsstridige politikken. Han har en provoserende tone som er beskyttet av ytringsfriheten. To kamper er viktige å belyse. Kampen til Tengelsen, og kampen mot Tengelsen.

Kampen til Tengelsen

Et godt budskap kommer ikke frem med så mye grammatiske feil og rotete ordlegging som man finner i facebook-innleggene til Tengelsen. I spann med dårlige kildeopplysninger har innleggene mindre debattverdi. De fremstår mest som repeterende bastant usaklig etnisk støy.

Folk og Kvensk Finsk Riksforbund higer etter gode opplysende og brytende diskusjoner med et språk som utstråler korrekthet og respekt (i alle fall at folk forsøker så godt dem kan).

Debattene er svært viktige for oss. Mange av våre debattdeltakere er utrolig innsiktsfull på våre smale temaer.

Kvensk Finsk Riksforbund har ingen interesse av å trø det kontinuerlige ordgyteriet til Tengelsen (som utstråler ukorrekthet og respektløshet) inn på skjermen til folk. I over et år har han derfor ikke hatt fri tilgang til å debattere på våre facebook-plattformer.

Våre motstandere har misbrukt Tengelsen sine private uttalelser som om de er formelle debattinnlegg på vegne av Kvensk Finsk Riksforbund. Det er kun en gang man kan betrakte hans uttalelser på vegne av Kvensk Finsk Riksforbund. Det var på en turné på Innlandet og Trøndelag vinteren 2022.

Kampen mot Tengelsen

Disse folkemøtene i februar 2022 ble angrepet av aktivister fra Norske Samers Riksforbund (NSR), NRK Sápmi og facebookgruppen «Duođaš Sámecielaheami/Dokumenter samehetsen». NRK har kjørt en kampanje mot oss i over to år på grunn av en forelesingsturné om kvener/finner, samer, og etnisk politikk som inkluderte en forelesing av Tengelsen.

  • NRK nevnte aldri den diskrimineringen norske myndigheter påfører kvener/finner og samer, som generalsekretær Rune Bjerkli la frem på turneen.
  • Man nevnte heller ikke Arne Johan Nilsen sitt foredrag om kvenske/finske og samiske helter på nasjonaldefinerende norske polarekspedisjoner.
  • At melkeprodusenter må legge ned driften fordi tamrein ødelegger beitemulighetene og livsgrunnlaget for geit-bønder på fjellet var ikke verdt noen setninger.
  • NRK nevner ikke en gang hva som eventuelt var feil i Tengelsen forelesing om kvensk/finsk historie i Midt-Norge. Tengelsen forberedte seg godt og gjorde en god lekmannsjobb med historien.

Det går klart frem at det var Tengelsen sine facebook-innlegg før 2022 som var foranledningen til den overivrige aksjonen. Dette er uttrykt både i politiavhør og på facebook av aktivistene.

NRK Sápmi jobbet flere uker i forkant av Sisu-timene i Midt-Norge. Sametingsrepresentant Kristin Sara (NSR) kjørte 900 km for å komme til folkemøtene. Planen var dokumentere hetsen og de hatefulle ytringene til Tengelsen. De måtte konstruerte politianmeldelser mot Tengelsen i stedet.

Det er som kjent vanskelig å forevige hendelser som ikke skjer.

Disse ble sporenstreks blåst opp i NRK Sápmi fordi de hadde «nyhetsverdi», på tross av at NRK skal håndtere politisaker med varsomhet. Den mest hinsidige var den falske politianmeldelsen mot kona til Tengelsen. I politiavhør har Sara korrigert nedtegnelsen om at hun slo henne: Kona hadde «hamret» løs på henne.

Man går etter familien, hvis man ikke klarer å ta hovedmålet. NRK stiller ikke et eneste kritisk spørsmål til Sara. En person med makt på Sametinget.

NSR aktivistene streamet hele seansen på Innlandet uten lov fra arrangør, unntatt de angivelige episodene som ble politianmeldt. Det er som kjent vanskelig å forevige hendelser som ikke skjer.

Den samiske hatkampanjen mot kvener/finner

Vi gjorde som arrangør opptak av folkemøtene og kan videreformidle aktivistenes hatefulle ytringer og provoserende oppførsel.

Vi var skuffet over at politiet ikke fulgte opp de falske beskyldningene. Dette var og er en hatkampanje mot kvener/finner. På tross av at hatefulle ytringer og handlinger mot spesielt nasjonale minoriteter skal prioriteres i henhold til Riksadvokatenes rundskriv 1/2021.

Falske episoder om vold og hets som blir lagt ut på statskanalen NRK er et maktovergrep og skaper mer ringakt for kvener/finner enn Tengelsen sine ordgyterier på sosiale medier.

Vår rett til organisasjonsfrihet ødelegges. Målsettingen i den koordinerte hatkampanjen som har pågått i flere år har vært å ødelegge for kvener/finner, våre rettigheter, historie, kultur, språk, og identitet.

Mikkel Berg-Nordlie ved OsloMet og «Dokumenter samehetsen» har vært sentral i denne koordinerte mafialignende operasjonen mot en nasjonal minoritet.

De fiktive politianmeldelser mot Tengelsen er henlagt. Likevel jobber NRK fremdeles to år etter daglig med å fremmedgjøre vårt finske språk. Nå skal de lage reportasjer som inkluderer å gjøre yrkesutdannelsen til Tengelsen som børsemaker om til en trussel mot sametingsrepresentant Kristin Sara (NSR).

NRK ignorerer henleggelsene. Journalistene i NRK har ikke de samme gode karakterene som fagmannen i Steinkjer.

Kvensk Finsk Riksforbund har ved flere anledninger sendt pressemeldinger til NRK Sápmi om saker som berører urfolksspråk og sannhets- og forsoningskommisjonen. Ingen er tatt inn. NRK er kun opptatt av å lage negative oppslag om KFR.

Vi vet at aksjonene som vi er blitt utsatt for gjennomføres av folk som ikke er representativ for samene. Dessverre har samer med makt til det ikke slått ned på virksomheten. Sametingspresident Silje K. Muotka har dessverre gitt aktivistene støtte blant annet i sosiale medier mot en annen minoritet.

Takk for innsatsen!

Kvensk Finsk Riksforbund vil takke Vegard W. Tengelsen og familien for å ha lagt ned en stor og krevende innsats over flere år. De har eksponert krefter som er langt verre enn hans innlegg på facebook. Vi håper han en dag har tid til å se igjennom innleggene sine før de serveres, slik at flere kan bli interessert i å høre på det han har å si.

Del denne på:

Uutiset
Uutiset
Medlem
Skuffelsen