Tervetuloa

Kveenin ja Ruijan Suomalaisten

Mailmaan

Arrangement – Aktiviteter

Sisu finger

Bli medlem i 2022

1. januar - 31. desember

Bli bedre kjent med din sisu i 2022! Vi skal sørge for at det finnes kvenske og finske tilbud til [...]

Ytringer – informasjon – Nyheter

Bjørnar Seppola beretter om Kvenfolkets dag

Norden = Det skandinaviske og det finsk-ugriske

Det nordiske samarbeidet må også inkludere det finske. I både Sverige og Norge har det vært et stort antall finsktalende gjennom alle tider.

Kvener og norskfinner er likeverdige med samene

Myndighetenes positive diskriminering av det samiske er folkerettsstridig når den over tid blir en voldsom forskjellsbehandling av likeverdige folkegrupper.

Det vakre språket

Det vakre språket – på grunn av sin oppbygging er kvensk og finsk språk veldig godt egnet for kunstnerisk uttrykk.

.   .   .