Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord – 01/2024

Uutiskirje – Nyhetsbrev – Newsletter

Finsk-ugrisk nettvewrk

Kvensk Finsk Riksforbund har i flere år jobbet sammen med våre finsk-ugriske venner i inn- og utland. Kuhmo var finsk-ugrisk kulturhovedstad i 2023. Kvensk Finsk Riksforbund deltok der, både med faglige innspill og kulturelle innslag. Vi har nå satt i gang et større nettverksarbeid der det finsk-ugriske er sentralt. På bildet er Pekka Huttu-Hiltonen (midten) og Birger Winsa (t.h) som er sentrale personer i dette arbeidet. Til venstre i bildet er Sakari Kukko, en berømt musiker som bor i Kuhmo.

Del denne på:

Uutiskirje tammikuussa 2024 / Nyhetsbrev Januar 2024 / Newsletter January 2024

Nettverk av finsk-ugriske kulturer i nord

Et småskalaprosjekt i nord som startet i 2023. Det vil sette søkelys på å utvikle samarbeidsmuligheter i nord spesielt på finsk-ugrisk språk, kultur og kulturturisme. Partnere i prosjektet er Runosong Academy (hovedpartner) og The Gillagas Institute of Oulu University (Finland), Meänsuomen föreeninki (Sverige) og Kvensk Finsk Riksforbund (Norge).

Målet med det Interreg Aurora-finansierte småskalaprosjektet er å bygge egnede og velbalanserte grenseoverskridende partnerskap mellom aktører som er interessert i å styrke finsk-ugriske språk og kulturer i de østlige områdene Finland og nordområdene i Sverige og Norge. Prosjektpartnerne i småskalaprosjektet skal styrke deres samarbeid og målet er også å få noen egnede tilleggspartnere til neste steg og utarbeide planer for bærekraftig kultur- og reiselivsutvikling mellom områdene. Prosjektet har likhetstrekk med programmet til Den europeiske kulturhovedstaden Oulu 2026.

Suomalais-ugrilaisten kulttuurien yhteistyöverkosto Pohjoismaissa

Runolaulu-Akatemian ja pohjoismaisten kumppanien yhteisessä esiselvityshankkeessa tavoitteena on rakentaa yhteistyöverkostoa, joka kestävällä ja tasapainoisella tavalla kykenee edistämään suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja niin tutkimuksen kuin kestävällä pohjalla toteutuvan kulttuuritoiminnan, sekä kulttuurimatkailun aloilla.

Esiselvityshankkeen aikana pyritään löytämään myös uusia partnereita, ja rakentamaan tulevaisuudessa näihin edellä mainittuihin tavoitteisiin pyrkivä varsinainen hanke. Tärkeä osuus hankkeessa on erityisesti meänkielen ja kveenien kieliperinteen tutkiminen ja säilyttäminen. Hankkeella on yhtymäkohtia Oulu 2026 – kulttuuripääkaupunkiohjelman kanssa.

Network of Finno-Ugric Cultures in the North

A small-scale project in the has begun in 2023. It will focus on developing cooperation possibilities in Northern countries especially on Finno-Ugric language, culture, and cultural tourism. Partners in the project are Runosong Academy (Lead partner) and The Gillagas Institute of Oulu University (Finland), Meänsuomen föreeninki (Sweden) and Kvensk Finsk Riksforbund (Norway).

The aim of the Interreg Aurora funded small-scale project is to build suitable and well-balanced cross-border partnerships between actors interested in enhancing Finno-Ugric languages and cultures in the areas of Eastern Finland and Northern areas of Sweden and Norway. The project partners in the small-scale project will strengthen their cooperation and the goal is also to get some suitable additional partners for the next step and prepare plans for sustainable cultural and tourism development between the areas. The project has similarities with the program for the European Capital of Culture Oulu 2026.

Viktige linker – Tärkeitä linkkejä – Important links

Runolaulu.fi/Interreg Aurora

Interreg Aurora and Network of Finno-Ugric Cultures in the North

Interreg Aurora

Del denne på:

Uutiset
Uutiset
Medlem
Interreg Aurora

And the Winner is: Kuhmo, Finland

Kuhmo valgt som finsk-ugrisk kulturhovedstad 2023

Telemarksforsknings rapport om KMD

Hovedmålene for Kuhmo, Finland i 2023 inkluderer bevisstgjøring av finsk-ugriske språk og kulturer i Finland og over hele verden, for å støtte revitaliseringen av tradisjonelle finsk-ugriske språk og å fremme den rike musikkarven til finsk-ugriske folk. Vandring blir også en del av programmet.

Del denne på:

Den 27. januar valgte en internasjonal jury med fem medlemmer Kuhmo, en by i Kainuu fylke og en av UNESCOs kreative litteratursteder, som den neste finsk-ugriske kulturhovedstaden. Rune Bjerkli fra Kvensk Finsk Riksforbund er medlem i juryen. Dette er første gang den finsk-ugriske kulturhovedstaden blir lokalisert i Finland. Kuhmo forventer at tittelen vil øke kulturturismen i regionen og støtte bevaring og revitalisering av språk og kulturarv over hele den finsk-ugriske verden.

Kuhmo planlegger å holde over 100 aktiviteter som en del av programmet for finsk-ugrisk kulturhovedstad 2023, med Ethno Music-festivalen Sommelo som årets flaggskip (26. juni – 3. juli). Andre høyprofilerte arrangementer inkluderer Kuhmo Culture Celebrates Winter Festival, en konferanse om tradisjonelle  finsk-ugriske språk, «On The Trails of the Big Bear», et arrangement som utforsker bjørnens rolle og betydning i finsk-ugriske kulturer, den internasjonalt anerkjente Kuhmo Kammermusikkfestival og en konferanse om finsk-ugriske sangkulturer.

I 2023 vil Kuhmo fungere som det sanne musikalske episenteret i den finsk-ugriske verden

Nøkkelorganisasjoner bak Kuhmos vinnerforslag var Runosong Academy som hovedsøker, samt Juminkeko og byen Kuhmo.

Med ord fra lederen av den fem-medlemmers juryen Käbi Laan (ungdomsforeningen for finsk-ugriske folk), skilte Kuhmos søknad seg ut over konkurrenten – den estiske byen Iisaku – med et allsidig program med tradisjonelle festivaler og andre arrangementer som vil bli vellykket integrert med det finsk-ugriske temaet. Jurymedlem Rune Bjerkli (Kvensk Finsk Riksforbund) fremhevet nøkkelrollen til runosang og tradisjonell musikk i Kuhmos søknad: «I 2023 vil Kuhmo fungere som det sanne musikalske episenteret i den finsk-ugriske verden». Ifølge jurymedlem Niko Partanen (Sukukansojen Ystävät ry (Finland)), «Det er historisk å få den finsk-ugriske kulturhovedstaden til Finland, og Kuhmo demonstrerte at den var godt forberedt på denne utfordringen. Dette er også en flott mulighet for alle vi jobber med finsk-ugriske kulturer i Finland.»

Kuhmos ordfører Tytti Määttä forventer at tittelen finsk-ugrisk kulturhovedstad vil øke kulturturismen i Kuhmo og regionen rundt, «Temaet for finsk-ugrisk kultur passer oss perfekt, fordi vi allerede har mange elementer i Kuhmo viet til denne retningen. Vi forventer å øke turismeinntektene våre, og samtidig styrke våre kulturaktører.» Og ifølge Pekka Huttu-Hiltunen (Runosong Academy), kan Kuhmo tilby mye til den bredere finsk-ugriske verden, «For eksempel har Juminkeko vært vellykket i mer enn 30 år med å revitalisere den karelske kulturen og bevare arven, både i Finland og Karelske republikk. Også Runsong Academy og andre kulturorganisasjoner kan legge til sine kontakter og bidrag til den finsk-ugriske verden. Dette betyr støtte for å bevare språkene og kulturarven ved å organisere forskningsmuligheter, kunstneriske arrangementer og kommunikasjon mellom aktivister.»

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund
Telemarksforsknings rapport om KMD

Å spille på kantele er en viktig finsk-ugrisk musikktradisjon og i Kuhmo

OM KUHMO

Kuhmo, en by med rundt 8 000 innbyggere, ligger ved en vakker vannvei, i den østlige delen av Oulu-regionen i Finland. Kuhmo er en pioner både innen bruk av fornybar energi og utvikling av trekonstruksjoner. Styrken til Kuhmo ligger i tømmer, den boreale villmarken og kulturen.

Den eldste uendrede statsgrenselinjen i Europa ligger i Kuhmo, mellom Finland og Russland. Til tross for de siste periodene med konflikter og tumult, har ikke forbindelsen mellom folket i Finland og Viena Karelen blitt brutt. Elias Lönnrots folklore-innsamlingsekspedisjoner til den karelske grunnen er det mest kjente eksemplet på denne forbindelsen. Lönnrot samlet utbyttet av ekspedisjonene sine, det episke folklorematerialet, til det nasjonale eposet Kalevala i Kuhmo, og selv i dag organiseres det turer til disse «runosong-landsbyene» i Viena Karelia. Juminkeko er et informasjonssenter for Kalevala-eposet.

Naturen og kulturarven til Kuhmo har spilt en nøkkelrolle i utviklingen og forankringen av Kuhmo kammermusikk festival og Ethno Musikkfestival Sommelo. Kuhmo kunstsenter tilbyr utmerkede fasiliteter for disse arrangementene.

Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

OM FINNO-UGRISKE KULTURHOVEDSTEDER

Etablert i 2013, programmet for finsk-ugriske kulturhovedsteder er et flaggskipinitiativ fra Youth Association of Finno-Ugric Peoples (MAFUN) og URALIC Center som har som mål å øke bevisstheten om finsk-ugriske og samojediske folk, så vel som uraliske språk, for å styrke den kollektive finsk-ugriske identiteten og å stimulere til bærekraftig lokal utvikling i ulike hjørner av den finsk-ugriske verden.

Hittil har tittelen finsk-ugrisk kulturhovedstad blitt tildelt ni landsbyer eller byer:

  • Udmurtiske landsbyen Bygy (2014),
  • Seto landsbyen Obinitsa (2015),
  • Ungarske landsbyen Iszkaszentgyörgy og byen Veszprém (2016),
  • Karelske landsbyen Vuokkiniemi ( 2017),
  • Mari-landsbyen Shorunzha (2019),
  • Mari-talende landsby Mishkan i Bashkortostan (2020),
  • Abja-Paluoja i Estland (2021)
  • Bayterek i Udmurtia 2022
Skillelinje Kvensk Finsk Riksforbund

Del denne på:

Knyttneve

Av |2022-01-28T11:56:03+01:00januar 28th, 2022|Kategorier: Nyheter|Stikkord: , , |
Gå til toppen