Viktig initiativ på Samefolkets dag

Lammekjøttets «Champagne» spises opp av gaupe og ørn

Telemarksforsknings rapport om KMD

Samefolkets dag i regi av Lyngen kvensk-finsk forening hadde fokus på rovviltforvaltningen generelt sett i forhold til beitenæringer, og forholdene i Rovviltregion 8 spesielt. Leder i Rovviltnemda region 8 – Troms og Finnmark, John R. Karlsen innledet med informasjon.

Del denne på:

UTTALELSE FRA SAMEFOLKETS DAG 6. FEBRUAR 2023, ARRANGERT PÅ POLLEIDET I LYNGEN.

Møtet har følgende krav:

SAMEFOLKETS DAG KAN IKKE GODTA AT BESTANDSMÅL FOR ROVDYR FASTSATT PÅ USIKKERT GRUNNLAG SKAL PRIORITERES FORAN BEITEDYR I VIKTIGE OMRÅDER.

Møtet fokuserer på at den tradisjonelle bruken av utmarka som beitenæringa står for representerer store verdier. Utfordringen ligger i belastningen som rovvilt står for, spesielt hva angår tap til gaupe og kongeørn.

Småfenæringa som var godt representert på møtet, ser med bekymring at antallet sauebruk reduseres dramatisk også i vår kommune (Lyngen), som fra naturens side er ett av verdens beste beiteområder for sau. Framtiden for næringa er alt annet enn lys, og rovviltproblematikken er en vesentlig årsak til den negative trenden.

Det er en klar oppfatning i møtet at antallet rovdyr er kraftig underestimert, særlig når det gjelder gaupe. Dette henger sammen med at registreringsarbeidet er nedprioritert til å bli utført på dugnad. Krav til dokumentasjon er også krevende, og fordrer både kompetanse og omfattende innsats. Det gir en tilfeldig registrering, og bidrar til underestimeringen som vi klart mener er et faktum.

Skal vi opprettholde bosetning, kultur og viktig og verdifull næring, må uttak av rovvilt være større! Til dette kreves politisk handling, og møtet viser til Hurdalsplattformen som uttrykker at mer makt og myndighet skal overføres til rovviltnemdene. Slik det oppleves nå er Rovviltnemdene vingeklippet!

Møtet vil vise til punkt 2.2.19 i Rovviltforliket, som uttrykker at «i prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd.»

Vi krever at politikerne retter opp i dette.

Sau og gaupe

Del denne på:

Uutiset/nyhet
Uutiset/nyhet

Av |2023-02-07T09:06:57+01:00februar 7th, 2023|Kategorier: Nyheter|Stikkord: , , , , , |

Samefolkets dag

Sisu time(n) – Samer i isen

Forfatter Arne Johan Nilsen har tidligere skrevet boka «Torpedering ved Sværholt». Han har god grunn til å være stolt over sine samiske og kvenske aner. På samefolkets dag 6. februar kommer Nilsen til Lyngen for å fortelle historier fra sin nyeste bok.

I boka «Samer i isen» følger vi samer og kvener på polferd med Nansen og Amundsen. Der vi tidligere har lest om heltedåder fra nordmennenes synsvinkel får vi her en tolkning med fokus på samenes bidrag.

Boka er på sitt beste der Nansen er med. Det er en fryd å lese om Balto og Ravnas møte med Nansen og deres ferd over Grønland.

Balto: «Jeg er 26 år, og Ravna er 45 år.»
Nansen stusset. Han hadde bedt om to mellom 30 og 40 år.

Det er også fornøyelig å lese om testingen av utstyret, i Nordmarka. Balto mente soveposene var for varme, så han og Ravna sov utenfor teltet. De to hadde også en annen tilnærming til ekspedisjonen over Grønland. De trodde det skulle bli «lettjente penger for å gå en skitur». Men selv om de hadde en annen motivasjon var deres bidrag store.

Nilsen kaster fortjent glans over samene, og deres bidrag til polarhistorien. Om Nansen og Amundsen ville klart seg uten samene er usikkert. Det som er sikkert er at samene bidro med styrke, kunnskap, lojalitet, humor og mye mer.

En hel reinflokk fraktes til Grønland fra Norge. Mange samer var med å drive reindrift på Grønland.

Svenskesamene som startet verdens lengste skirenn.

Foredraget starter kl. 16.00.

Samisk mat

Det blir servering av samisk mat fra kl. 12.00.

Korona

Vi blir å forholde oss til korona-reglementet som myndighetene fastsetter og gjør publikum oppmerksom på at tiltak som er pålagt vil iverksettes. Det vil da for eksempel være bruk av munnbind, vasking/antibac av hender, og avstandsregler.

Sameflagg

Av |2022-02-05T00:02:57+01:00januar 27th, 2022|Kategorier: |Stikkord: , , , |

Tittel

Gå til toppen